منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ در دسترس عموم قرار گرفت

مخصوص داوطلبان آزمون سال 1400:

جهت دریافت پیامک رایگان و لحظه ای تاریخ ثبت نام، منابع و اخبار آزمون کارشناس رسمی دوره‌ی بعدی، ضمن انتخاب رشته، تلفن همراه خود را در کادر زیر وارد نمایید:

 

دسترسی های سریع (میانبرها) برای مواد و منابع آزمون کارشناس رسمی

منابع آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۹


آزمون دادگستری و قوه قضائیه امور بانكی كد (۰۱)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

علوم بانكی (كد ۵۰۱)، بانكداری (كد ۵۰۲)، حسابداری (كد ۵۰۳)، حسابرسی (كد ۵۰۴)، حسابداری مدیریت (كد ۵۰۵)، مدیریت امور بانكی (كد۵۰۶)، مدیریت بازرگانی (كد ۵۰۷)، مدیریت مالی (كد ۵۰۸)،مدیریت صنعتی (كد۵۰۹)، مدیریت كارآفرینی (كد۵۱۰)، مدیریت كسب و كار (MBA) (كد ۵۱۱)، مدیریت دولتی(كد ۵۱۲)، اقتصاد(كد ۵۱۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – امور بانکی
:
بانكداری داخلی ۱ و ۲- بانكداری بین‌الملل ۱ و ۲- پول و ارز بانكداری- انفورماتیك و TT بانكی- حقوق بانكی و اصول بانكی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون دادگستری و قوه قضائیه امور بانكی كد (۰۱) کلیک نمایید.

آزمون دادگستری و قوه‌قضائیه ثبت شركت‌ها، علائم تجاری و اختراعات (كد ۰۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حقوق (كد ۵۱۴)، مدیریت بازرگانی (كد ۵۰۷)، مدیریت دولتی (كد ۵۱۲)، مدیریت گرایش تكنولوژی (كد ۵۱۵)، مدیریت گرایش صنعتی (كد ۵۰۹)، مدیریت كسب و كار (MBA) (كد ۵۱۱)، مدیریت مالی (كد ۵۰۸)، اقتصاد (كد ۵۱۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – علائم تجاری:
قانون تجارت و علایم تجاری- قانون مقررات مربوط به ثبت علایم تجاری، صنعتی و اختراعات- مقررات مربوط به صدور كارت بازرگانی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون دادگستری و قوه‌قضائیه ثبت شركت‌ها، علائم تجاری و اختراعات (كد ۰۲) کلیک نمایید.

درسنامه و آزمون قوه قضائیه و دادگستری امور ثبتی (كد ۰۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حقوق(کد ۵۱۴)، حقوق ثبتی (كد ۵۱۶)، حقوق ثبت اسناد و املاك (كد ۵۱۷)، مهندسی عمران گرایش نقشه‌برداری (كد ۵۱۸)، مهندسی نقشه برداری(۶۸۸)، نقشه برداری(۶۸۹)، مهندسی تکنولوژی نقشه برداری(۶۹۰)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – امور ثبتی:
حقوق ثبت املاك- حقوق ثبت اسناد و املاك- قانون و آیین‌نامه ثبت اسناد و املاك- مجموعه بخشنامه‌های ثبتی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های درسنامه و آزمون قوه قضائیه و دادگستری امور ثبتی (كد ۰۳) کلیک نمایید.

امور وسایط نقلیه موتوری زمینی(تصادفات) (كد ۰۴)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

علوم انتظامی گرایش راهنمایی و رانندگی(كد ۵۱۹)، مهندسی حمل و نقل و ترافیک (كد ۵۲۰)، مهندسی مكانیك گرایش جامدات(كد ۵۲۱)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- قانون بیمه- مجموعه دستورالعمل‌های پلیس راهور ناجا (شماره‌گذاری)- قانون مجازات اسلامی(مبحث تصادفات)- اجرائیات، (مهندسی مکانیک) و (مهندسی ترافیک)


راه و ساختمان (كد ۰۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی راه و ساختمان (كد ۵۲۲)، مهندسی عمران كلیه گرایش‌ها (كد ۵۲۳)، مهندسی معماری (كد ۵۲۴)، معماری (كد ۵۲۹)، مهندسی عمران كلیه رشته‌ها (بجز گرایش آب، و محیط زیست، نقشه‌برداری و مدیریت ساخت) (كد ۶۹۲)، مهندسی تكنولوژی عمران (كد ۶۹۳)، مهندسی تكنولوژی معماری (كد ۶۹۴)، مهندسی تكنولوژی ساختمان (كد ۶۹۵)، معماری(۵۲۹)، مهندسی عمران کلیه رشته ها(بجز گرایش آب و محیط زیست، نقشه برداری و مدیریت ساخت)(۶۹۲)، مهندسی تکنولوژی عمران(۶۹۳)، مهندسی تکنولوژی معماری(۶۹۴)، مهندسی تکنولوژی ساختمان(۶۹۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

شرایط عمومی پیمان-مباحث مقررات ملی ساختمان (شامل مباحث ۱۹،۱۵،۱۲،۱۰،۹،۶،۵،۴)- آیین‌نامه اصلاح شده ۲۸۰۰ زلزله- عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان- دانش عمومی در حوزه‌های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی- نشریه‌های سازمان برنامه و بودجه (شماره‌های ۵۵ و ۱۰۱)


برای مشاهده لیست کامل کتاب های راه و ساختمان (كد ۰۵) کلیک نمایید.

درسنامه‌ و آزمون دادگستری نقشه‌برداری (كد ۰۶)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی عمران گرایش نقشه‌برداری (كد ۵۱۸)، مهندسی نقشه‌برداری (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۲۵)، جغرافیا گرایش سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (كد ۵۲۶)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – شهرسازی:
شرایط عمومی پیمان- مباحث مقررات ملی ساختمان (شامل مباحث ۱۸،۱۵،۱۲،۴و ۱۹)- عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان- نقشه‌برداری عمومی- تئوری خطاها و فتوگرامتری- تفسیر عكس‌های هوایی- دانش عمومی در حوزه‌های مهندسی عمران نقشه‌برداری- نشریه شماره ۱۰۱ سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت


برای مشاهده لیست کامل کتاب های درسنامه‌ و آزمون دادگستری نقشه‌برداری (كد ۰۶) کلیک نمایید.

معماری و تزئینات داخلی (كد ۰۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی معماری (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۲۸)، معماری (كد ۵۲۹)، معماری داخلی و دكوراسیون (كد ۵۲۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – معماری و تزئینات داخلی
شرایط عمومی پیمان- مباحث و مقررات ملی ساختمان (شامل مباحث ۱۸،۱۵،۱۲،۵،۴،۳و۱۹)- دانش عمومی در حوزه‌های مهندسی عمران، معماری، شهرسازی- عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان


برای مشاهده لیست کامل کتاب های معماری و تزئینات داخلی (كد ۰۷) کلیک نمایید.

درسنامه نفقه (كد ۰۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مددكاری اجتماعی(كد ۵۳۱)، حقوق (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۳۲)، علوم قضایی (كد ۵۳۳)، الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق) (كد ۵۳۴)، الهیات گرایش قرآن و حدیث (كد ۵۳۵)، مشاوره خانواده (كد ۵۳۶)، حوزوی سطح دو معادل كارشناسی حقوق(كد ۵۳۷)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون مدنی(مباحث نكاح، طلاق، وصیت، نفقه و اجرت‌المثل)- قانون حمایت خانواده- مجموعه قوانین و مقررات كارشناسان رسمی دادگستری (در مباحث مرتبط)


برای مشاهده لیست کامل کتاب های درسنامه نفقه (كد ۰۸) کلیک نمایید.

برق، الكترونیك و مخابرات

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی برق (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۳۸)، مهندسی تكنولوژی الكترونیك (كد ۵۳۹)، مهندسی تكنولوژی برق- قدرت (كد ۵۴۰)، مهندسی تكنولوژی مخابرات (كد ۵۴۱)، مهندسی تكنولوژی كنترل و ابزار دقیق (كد ۵۴۲)، مهندسی الكترومكانیك (كد ۵۴۳)، مهندسی برق مخابرات(كد ۵۴۴)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – برق، الکترونیک و مخابرات
مدارهای الكترونیكی(آنالوگ و دیجیتال)- ماشین‌های الكتریكی- مدارهای منطقی- سامانه‌های مبتنی بر ریزپردازنده‌ها، میكروكنترلرها و PLCها، ماهواره‌ها، رادارها و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال و توزیع و پست‌های فشار قوی و متوسط- تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، كابل و كابل‌كشی، ترانسفورماتورها، سیستم‌های اصلاح ضریب قدرت، تجهیزات الكتریكی و اندازه‌گیری- تأسیسات برقی سامانه‌های بالابر از قبیل آسانسور و پله‌برقی- سامانه‌های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سانه‌های دوربین مداربسته، تجهیزات علائم و اطفای حریق، دزدگیر و كنترل تردد، تجهیرات ابزار دقیق و كنترلی- روش‌های آزمون غیرمخرب برای تشخیص و اندازه‌گیری‌های مختلف نظیر روش‌های آزمون غیرمخرب برای تشخیص و اندازه‌گیری‌های مختلف نظیر روش‌های فراصوت و جریان گردابی- آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات – مقررات مربوط به فهرست‌بها و شرایط عمومی پیمان


برای مشاهده لیست کامل کتاب های برق، الكترونیك و مخابرات کلیک نمایید.

برق، ماشین‌ و تاسیسات كارخانجات (كد ۱۰)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی برق (كلیه گرایشها) (كد ۵۳۸)، مهندسی مكانیك (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۴۵)، مهندسی صنایع (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۴۶)، مهندسی برق و الكترونیك (كد ۵۴۷)، مهندسی تأسیسات (كد ۵۴۸)، مهندسی الكترومكانیك (كد ۵۴۳)، مهندسی ماشین‌ابزار (كد ۵۴۹)، مهندسی تكنولوژی ساخت و تولید (كد ۵۵۰)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – برق، ماشین، تاسسیات کارخانه جات:
امور مهندسی، طراحی، ساخت، كاركرد یا بهره‌برداری در رابطه با ماشین‌افزار و ماشین‌های الكتریكی- مدیریت تولید و عملیات مدارهای منطقی- مدیریت كارخانه- طرح‌‌ریزی واحدهای صنعتی- سامانه‌های مبتنی بر ریزپردازنده‌های، میكروكنترلرها و PLCها- سیستم‌های هیدرولیك- سیستم‌های سوخت‌رسانی- سیستم‌های پنوماتیك و تولید هوای فشرده- سیستم‌های تهویه مطبوع(سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود)- سیستم‌های انتقالات و سیالات- خطوط انتقال و توزیع و پست‌های فشار قوی و متوسط- تأسیسات برق عمومی و صنعتی نظیر تابلوهای برق، كابل و كابل‌كشی، ترانسفورماتورها- سیستم‌های اصلاح ضریب قدرت- تجهیزات الكتریكی و اندزه‌گیری- كارگاه برق و كارگاه عمومی- فیزیك مكانیك- بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های صنعتی- شرح فرایند كارخانجات و ماشین‌آلات خطوط تولید محصولات مختلف- آشنایی با وضعیت بازار و قیمت ماشین‌آلات- سیستم‌های تصفیه آب و پساب- ماشین‌آلات عمرانی و راهسازی- قراردادهای مهندسی- ساخت و بهره‌برداری اتومكانیك، سامانه‌های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه‌های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، دزدگیر و كنترل تردد، تجهیزات ابزار دقیق و كنترلی- مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان- تكنولوژی كنترل و ابزار دقیق (كد ۷۰۲)


برای مشاهده لیست کامل کتاب های برق، ماشین‌ و تاسیسات كارخانجات (كد ۱۰) کلیک نمایید.

تاسیسات ساختمانی (كد ۱۱)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی برق (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۴۵)، مهندسی تاسیسات (كد ۵۴۸)، مهندسی تهویه و تبرید (كد ۵۵۱)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – تاسیسات ساختمانی
امور مهندسی، طراحی، ساخت، كاركرد یا بهره‌برداری در رابطه با سیستم تهویه مطبوع، سرمایش، گرمایش، اگزاست و دفع دود، سیستم‌های آبرسانی و تجهیزات وابسته- سیستم‌های دفع فاضلاب و آب باران- سیستم‌های هوای فشرده و گاز – سیستم انتقال سیالات- سیستم‌های حفاظتی و امنیتی و هوشمندسازی نظیر سامانه‌های دوربین مداربسته، تجهیزات اعلام و اظطفای حریق، دزدگیر و كنترل تردد- سامانه‌های بالابر از قبیل آسانسور و پله‌برقی- تأسیسات برق عمومی ساختمان نظیر تابلوهای برق، كابل و كابل‌كشی، ترانسفورماتورها- سیستم‌های اصلاح ضریب قدرت-تجهیزات الكتریكی و اندازه‌گیری- آشنایی با وضعیت بازار و قیمت تجهیزات- مقررات مربوط به فهرست بها و شرایط عمومی پیمان- فناوری شبكه‌های توزیع برق (كد ۷۰۱)


برای مشاهده لیست کامل کتاب های تاسیسات ساختمانی (كد ۱۱) کلیک نمایید.

باستان‌شناسی و حفاظت آثار باستانی (كد ۱۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

باستان شناسی (كد ۵۵۲)، مرمت و احیاء بناهای تاریخی (كد ۵۵۳)، مرمت آثار باستانی (كد ۵۵۴)، مرمت آثار تاریخی (كد ۵۵۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

آشنایی با آثار تمدنی ایران نظیر محوطه‌های باستانی، بناها، چشم‌انندزهای فرهنگ، نقش برجسته‌ها و … در ادوار مختلف- آثار فرهنگی منقول ادوار مختلف پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران و دوران تمدن اسلامی و فرهنگی ایران- شناخت بافت‌های تاریخی شهرهای ایران- سبك‌های معماری ادوار مختلف ایران- مكاتب هنری ایران و جهان- شناخت خطوط و كتیبه‌های اسلامی- روش‌های مطالعات میدانی در باستان‌شناسی- روش‌های تعیین قدمت و ارزش ریالی آثار باستان‌شناسی- روش‌های حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی


اشیاء عتیقه و موزه‌ای (كد ۱۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

باستان شناسی (كد ۵۵۲)، موزه داری (كد ۵۵۶)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

شناخت آثار منقول فرهنگی ادوار مختلف ایران (اعم از نسخ خطی، آثار فلزی، مسكوكات، اشیای سفالی، آثار هنری و…)- مكاتب هنری ادوار مختلف ایران و جهان- شناخت تابلوهای نقاشی، سبك‌های نقاشی و نقاشان مشهور جهان- تشخیص قدمت و تعیین ارزش اشیای عتیقه و موزه‌ای- روش‌های حفاظت از اشیای باستانی به هنگام كشف و در موزه‌ها- شناخت موزه‌ها و كلكسیون‌های اشیای عتیقه و شیوه‌های موزه‌داری- شناخت اشیای فرهنگی جعلی و روش‌های جعل این‌گونه اشیا


زبان انگلیسی (كد ۱۴) سابقه كار می‌بایستی در حیطه مترجمی رسمی باشد.

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

زبان انگلیسی (كد ۵۵۷)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


آبزیان و شیلات (كد ۱۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

داروسازی (كد ۵۶۲)، داروسازی گرایش سم شناسی (كد ۵۶۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مبانی و اصول فارماكولوژی (دارشناسی)- پاتوفیزیولوژی (درمان شناسی)- قانون مجازات اسلامی


مهندسی پزشكی (تجهیزات پزشكی) ۰كد ۱۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی پزشكی (گراایش‌های بیومتریال (كد ۵۶۴)، بیومكانیك (كد ۵۶۵)، بیالكتریك (كد ۵۶۶)، مهندسی برق (كد ۵۶۷)، مهندسی الكترونیك (كد ۵۶۸)، مهندسی مكانیك (كد ۵۶۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

كاربرد پلیمر در پزشكی- مبانی بیومكانیك- اصول وسایل پزشكی- مبانی بیوالكتریك در پزشك- قانون مجازات اسلامی


درسنامه و آزمون قوه قضائیه و دادگستری حسابداری و حسابرسی (كد ۱۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حسابداری (كد ۵۰۳)، حسابرسی ((كد ۵۰۴)، مدیریت مالی (كد ۵۰۸)، مدیریت صنعتی (كد ۵۰۹)، مدیریت امور بانكی (كد ۵۰۶)، مدیریت بازرگانی (كد ۵۰۷)، مهندسی مالی (كد ۵۷۰)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – حسابداری و حسابرسی:
حسابداری بخش عمومی- حسابداری میانه- حسابداری پیشرفه- حسابداری ۱ و ۲- حسابرسی- حسابداری سرمایه‌گذاری- قانون مالیات‌های مستقیم- قوانین محاسباتی و بودجه


برای مشاهده لیست کامل کتاب های درسنامه و آزمون قوه قضائیه و دادگستری حسابداری و حسابرسی (كد ۱۸) کلیک نمایید.

آزمون دادگستری و قوه‌قضائیه كشاورزی و منابع طبیعی (كد ۱۹)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی مرتع و آبخیزداری(كد ۵۷۱)، مهندسی كشاورزی گرایش‌های گیاه پزشكی (كد ۵۷۲)، باغبانی (كد ۵۷۳)، اقتصاد كشاورزی (كد ۵۷۴)، زراعت و اصلاح نباتات (كد ۵۷۵)، خاكشناسی(كد ۵۷۶)، مهندسی منابع طبیعی (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۷۷)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

علف‌های هرز- زراعت عمومی- باغبانی عمومی- رابطه آب، خاك و گیاه- خاك‌شناسی عمومی- تنش‌های محیطی- آبیاری عمومی- دیم‌كاری- آبخیزداری- مهندسی كشاورزی (كد ۶۹۶)، ترویج و آموزش كشاورزی پایدار (كد ۶۹۷)، مهندسی مكانیزاسیون كشاورزی (كد ۶۹۸)، علوم و مهندسی جنگل (كد ۶۹۹)، مهندسی علوم كشاورزی (كد ۷۰۰)


امور آب (كد ۲۰)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی عمران (گرایش‌های عمران (كد ۵۷۸)، مهندسی و مدیریت منابع آب (كد ۵۷۹)، مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیكی (كد ۵۸۰)، بهره‌برداری از سد و شبكه (كد ۵۸۱)، آب و فاضلاب) (كد ۵۸۲)، مهندسی كشاورزی (گرایش‌های آبیاری و زهكشی (كد ۵۸۳)، علوم و مهندسی آب (كد ۵۸۴)، سازه‌های آبی (كد ۵۸۵))، مهندسی زمین شناسی (كد ۵۸۶)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

هیدرولیك- آب‌های سطحی و مكانیك سیالات- هیدرولوژی و هواشناسی- آب‌های زیرزمینی- مكانیك خاك- آب و فاضلاب- قانون توریع عادلانه آب و آیین‌نامه مرتبط با آن


برای مشاهده لیست کامل کتاب های امور آب (كد ۲۰) کلیک نمایید.

مهندسی محیط زیست (كد ۲۱)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی محیط زیست (كد ۵۸۷)، مهندسی عمران گرایش محیط زیست (كد ۵۸۸)، علوم و مهندسی آب (كد ۵۸۴)، مهندسی بهداشت محیط (كد ۵۹۰)، مهندسی شیمی (كد ۵۹۱)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

ویژگی‌های فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی آب و فاضلاب و استانداردهای مربوطه- فرایندهای تصفیه آب- فرایندهای تصفیه فاضلاب (تصفیه اولیه، ثانویه و پیشرفته)- منابع آب و آلودگی‌های مربوط به آن- مدیریت مواد زائد جامد و خطرناك- آلودگی هوا و روش‌های كنترل آن- مبانی زیست بوم (اكولوژی) و اجزای آن

هیدرولیك- آب‌های سطحی و مكانیك سیالات- هیدرولوژی و هواشناسی- آب‌های زیرزمینی- مكانیك خاك- آب و فاضلاب- قانون توریع عادلانه آب و آیین‌نامه مرتبط با آن


برای مشاهده لیست کامل کتاب های امور آب (كد ۲۰) کلیک نمایید.

محصولات دامی (پوست، چرم و …) (كد ۲۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

دامپروری و علوم دامی (كد ۵۹۲)، چرم و پوست (كد ۵۹۳)، دامپزشكی (كد ۵۹۴)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


دامپروری و دامپزشكی (كد ۲۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

علوم آزمایشگاهی دامپزشكی (كد ۵۹۵)، دامپزشكی (كد ۵۹۴)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

بیماری‌های مشترك انسان و دام- بیماری‌های طیور- بیماری‌های درونی دام بزرگ- بیماری‌های درونی دام كوچك- بهداشت و بازرسی گوشت- انگل شناسی- قارچ‌شناسی و بیماری‌ها- باكتری‌شناسی- علوم آزمایشگاهی (كد ۵۹۵)، دامپروری (كد ۷۰۳)


بیمه‌های بازرگانی (كد ۲۴)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مدیریت بیمه (كد ۵۹۶)، مدیریت بازرگانی بیمه (كد ۵۹۷)، مدیریت مالی (كد ۵۰۸)، اقتصاد (كد ۵۱۳)، حقوق (كد ۵۱۴)، سایر رشته‌ها (كد ۵۹۸)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مجموعه قوانین و مقررات شورای عالی بیمه- مجموعه كتاب‌های مراقب بیمه- مجموعه قوانین بیمه مركزیمتقاضیان سایر رشته‌ها داشتن ۱۰ سال تمام سابقه تجربی مرتبط الزامیست


بیمه‌های اجتماعی(كد ۲۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

بیمه (كد ۵۹۹)، مدیریت بازرگانی گرایش بیمه (كد ۵۹۷)، مدیریت (كد ۶۰۰)، اقتصاد (كد ۵۱۳)، حقوق (كد ۵۱۴)، آمار (كد ۶۰۱)، علوم اجتماعی (كد ۶۰۲)، سایر رشته‌ها (كد ۵۹۸)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

بیمه مركزی- بخشنامه‌های تأمین اجتماعی- قانون تأمین اجتماعی- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین قانون تأمین اجتماعی- قانون ساختار نظام مجامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۸۳- مبانی و كلیات تأمین اجتماعی


امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری (كد ۲۶)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

علوم سیاسی (كد ۶۰۳)، روزنامه‌نگاری (كد ۶۰۴)، خبرنگاری (كد ۶۰۵)، علوم ارتباطات (كد ۶۰۶)، مدیریت رسانه (كد ۶۰۷)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


كتاب و كتاب‌شناسی (كد ۲۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كتابداری (كد ۶۰۸)، علوم كتاب (كد ۶۰۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


طبع و نشر (كد ۲۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مدیریت نشر (كد ۶۱۰)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن (كد ۲۹)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كشاورزی گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی (كد ۶۱۱)، داروسازی گرایش سم‌شناسی (كد ۵۶۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


آزمون قوه‌قضائیه بورس و اوراق بهادار (كد ۳۰)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حقوق(كد ۵۱۴)، مدیریت مالی(كد ۵۰۸)، مدیریت بازرگانی(كد ۵۰۷)، مدیریت صنعتی (كد ۵۰۹)، حسابداری (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۱۲)، علوم اقتصادی(كد ۶۱۳)، مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی (كد ۶۱۴)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناس رسمی ۱۳۹۹ – بورس و اوراق بهادار:

قوانین تجارت- اوراق بهادار- توسعه ابزارهای نهادهای مالی- اصل ۴۴ قانون اساسی- قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه‌های آن- مقررات بازار سرمایه- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه‌گذاری- مدیریت ریسك

مشاهده خرید کتاب…


برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون قوه‌قضائیه بورس و اوراق بهادار (كد ۳۰) کلیک نمایید.

امور معادن

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی معدن(كد ۶۱۵)، زمین شناسی (كد ۶۱۶)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

زمین‌شناسی عمومی- زمین شناسی ساختمانی و تكتونیك- زمین‌شناسی ایران- زمین‌شناسی اقتصادی- كانی شناسی- سنگ‌شناسی- ژئوفیزیك اكتشافی- حفاری اكتشافی- ژئوشیمی اكتشافی- ژئوتكنیك و مكانیك سنگ- آب‌های زیرزمینی- اصول اكتشاف و ارزیابی ذخایر- اقتصاد مهندسی- چاه‌زنی و آتشباری- حفاری تونل و چاه- ترابری در معادن- نگهداری معادن- تهویه در معادن- روش‌های استخراج زیرزمینی- آب‌كشی در معادن- خدمات فنی در معادن- اصول طراحی معادن


آتش‌نشانی و آتش‌سوزی (كد ۳۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

آتش‌نشانی و خدمات ایمنی (كد ۶۱۷)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- سیستم‌های اعلام و اطفای حریق- تئوری حریق- بررسی علل حریق- مبانی HSE


اسلحه‌شناسی و مهمات (كد ۳۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

علوم انتظامی (كد ۶۱۸)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


آزمون دادگستری و امور اقتصادی و بازرگانی (كد ۳۴)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مدیریت (كلیه گرایش‌ها) به جز مدیریت صنعتی (كد ۶۱۹)، علوم اقتصادی (كد ۶۱۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – بازرگانی:

اقتصاد خرد و كلان- قانون تجارت- اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی(اینكوترمز ۲۰۱۰)- اصول حسابداری ۱، ۲ و ۳- مدیریت مالی ۱ و ۲- مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته- صادرات واردات- اعتبارات اسنادی- بازاریابی بین‌المللی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون دادگستری و امور اقتصادی و بازرگانی (كد ۳۴) کلیک نمایید.

آزمون دادگستری و قوه‌قضائیه امور گمركی (كد ۳۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مدیرت امر گمركی(كد ۶۲۰)، مدیریت (كلیه گرایش‌ها) به جز مدیریت صنعتی (كد ۶۱۹)، علوم اقتصادی(كد ۶۱۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۰با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌ اجرایی آن- قانون مقررات صارات واردات مصوبه ۱۳۷۲ با اصلااحات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن- قانون ححمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو ج.ا.ا مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن- قواعد طبقه‌بندی در سیستم هماهنگ شده (HS و نحوه تعرفه‌بندی كالاها درگمرك)- اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی (اینكوترمز ۲۰۱۰)


برنامه‌ریزی شهری (كد ۳۶)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندس شهرسازی (كد ۶۲۱)، شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (كد ۶۲۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی به علاوه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های برنامه‌ریزی شهری (كد ۳۶) کلیک نمایید.

امور حمل و نقل (ترابری) (كد ۳۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مدیریت بازرگانی (كد ۵۰۷)، حقوق (كد ۵۱۴)، اقتصاد (كد ۵۱۳)، مدیریت و بازرگانی دریایی (كد ۶۲۴)، حمل و نقل (ترابری) (كد ۶۲۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


كامپیوتر (رایانه)، فناوری اطلاعات (كد ۳۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی كامپیوتر (كد ۶۲۶)، مهندسی فناوری اطلاعات (كد ۶۲۷)، مهندسی برق (گرایش‌های الكترونیك (كد ۶۲۸)، مخابرات (كد ۶۲۹)، كنترل (كد ۶۳۰))، علوم كامپیوتر (كد ۶۳۱)، ریاضی گرایش كاربرد كامپیوتر (كد ۶۳۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


برای مشاهده لیست کامل کتاب های كامپیوتر (رایانه)، فناوری اطلاعات (كد ۳۸) کلیک نمایید.

جرائم رایانه‌ای (كد ۳۹)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی كامپیوتر (كد ۶۲۶)، مهندسی فناوری اطلاعات (كد ۶۲۷)، مهندسی برق (گرایش‌های الكترونیك (كد ۶۲۸)، مخابرات (كد ۶۲۹)، كنترل (كد ۶۳۰))، علوم كامپیوتر (كد ۶۳۱)، ریاضی گرایش كاربرد كامپیوتر (كد ۶۳۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


مواد (فلزات، سرامیك و كامپوزیت) (كد ۴۰)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی مواد (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۳۳)، مهندسی فلزات (متالورژی) (كد ۶۳۴)، مهندس شیمی گرایش پلیمر (كد ۶۳۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

متالوژی جوشكاری- مهندسی سطح- كریسالوگرافی و آزمایشگاه- انجماد فلزات- متالورژی پودر- مواد دیرگداز ریخته‌گری فلزات- عملیات حرارتی سرامیك‌ها و مواد دیرگداز- تولید فلزات غیرآهنی (مس، آلومینیم و…)- تولید آهن و فولاد- آلیاژسازی مواد آهنی و غیر آهنی- بررسی عناصر آلیاژی روی فلزات آهنی و غیرآهنی- شكل دادن فلزات- علم مواد- منشأشناسی خواص فیزیكی و مكانیكی


گاز وگازرسانی (كد ۴۱)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی مكانیك(كد ۵۶۹)، مهندسی صنایع (كد ۶۳۶)، مهندسی شیمی (كد ۵۹۱)، مهندسی گاز (كد ۶۳۷)، مهندسی نفت (كد ۶۳۸)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مباحث ۱۴ و ۱۷ نظام مهندسی از بدو تشكیل تاكنون- مباحث كشف، استخراج و تولید انواع گازها درایران- استانداردهای مقدماتی برخی از وسایل گازی و صنایع مربوطه- دستورالعمل اجرا، راه‌اندازی و طراحی شبكه‌های پلی‌اتیلن و فولادی در شركت ملی گاز ایران- استانداردهای دستورالعمل جوشكار و آزمون غیرمخرب استحكام و عدم نشتی- مصالح لوله‌كشی فولادی پلی اتلین- مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی- ایستگاه‌های تقلیل فشار و اجزای تشكیل‌دهنده آن- شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها و روش‌های بررسی اختلافات كارفرمایان و پیمانكاران


برای مشاهده لیست کامل کتاب های گاز وگازرسانی (كد ۴۱) کلیک نمایید.

امور وسائط نقلیه ریلی (كد ۴۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی مكانیك گرایش جامدات (كد ۵۲۱)، مهندسی راه‌آهن گرایش‌های: ماشینهای ریلی (كد ۶۳۹)، خط و سازه ریلی (كد ۶۴۰)، حمل و نقل ریلی (كد ۶۸۷)، راه‌آهن برقی (كد ۶۴۱)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


انرژی هسته‌ای (كد ۴۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

فیزیك (كد ۶۴۲)، شیمی (كد ۶۴۳)، مهندسی هسته‌ای (كد ۶۴۴)، مهندسی مكانیك (كد ۵۶۹)، مهندسی مواد (كد ۶۴۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


طراحی و گرافیک (كد ۴۴)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

هنر (كد ۶۴۶)، نقاشی (كد ۶۴۷)، گرافیک (كد ۶۴۸)، طراحی صنعتی (كد ۶۴۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مبانی هنرهای تجسمی- روان‌شناسی رنگ و جایگاه رنگ در فرهنگ‌های بومی- هنر و تمدن ایران باستان و اسلامی- هنر و تمدن جهان- هنر مدرن و معاصر (گرافیک و هنرهای وابسته به آن) در ایران- شناخت جنبش‌های هنری، مكاتب و هنرمندان برجسته جهان در حیطه هنرهای تصویری- جایگاه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، پرورشی گرافیک و هنرهای تصویری در ایران- شناخت شاخه‌های مختلف و زیرگروه گرافیک- ارتباط میان روابط عمومی و گرافیک


صنایع چوب منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ (كد ۴۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

صنایع چوب و كاغذ (كد ۶۵۰)، مهندسی منابع طبیعی چوب (كد ۶۴۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


صنایع هوائی و فضائی (كد ۴۴۶)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی هوافضا (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۵۲)، مهندسی مكانیك (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۴۵)، مهندسی برق (كلیه گرایش‌ها) (كد ۵۳۸)، مهندسی مراقبت پرواز (كد ۶۵۳)، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (كد ۶۵۴)، علوم و فنون هوانوردی (كد ۶۵۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

امور مهندسی- طراحی، ساخت و بهره‌برداری- طراحی هواپیما- پیش‌رانش و طراحی موتورهای توربین گازی- مكانیك و دینامیك پرواز- آیرودینامیك از مادونِ صوت تا ماورای صوت- تحلیل و طراحی سازه‌های هوایی و فضایی- مواد و روش‌های ساخت و طراحی ماهواره- اصول تعمیر و نگهداری ماهواره


امور مالیاتی (كد ۴۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حقوق (كد ۵۱۴)، حسابداری(كد ۵۰۳)، حسابرسی (كد ۵۰۴)، مدیریت مالی (كد ۵۰۸)، مدیریت بازرگانی (كد ۵۰۷)، مدیریت صنعتی (كد ۵۰۹)، اقتصاد (كد ۵۱۳)، مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی (كد ۵۱۴)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن- قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن- حسابداری مالیاتی- قانون تجارت- قانون كار و قانون تأمین اجتماعی- با توجه به مواد آزمون درسنامه حسابداری حسابرسی این منابع را پوشش می‌دهد.


برای مشاهده لیست کامل کتاب های امور مالیاتی (كد ۴۷) کلیک نمایید.

حوادث ناشی از كار (كد ۴۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع (گرایش ایمنی صنعتی) (كد ۶۵۶)، مهندسی بهداشت حرفه‌ای (كد ۶۵۷)، بهداشت صنعتی (كد ۶۵۸)، طب كار (كد ۶۵۹)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ – حوادث ناشی از کار:
مجموعه آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت كار- مبحث ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ مقررات ملّی ساختمان- قانون كار- قانون تأمین اجتماعی- قانون بیمه بیكاری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه- مفاد طرح طبقه‌بندی مشاغل- سایر رشته‌های تحصیلی (كد ۵۹۸)، با دارا بودن ۱۰ سال سابقه كار برای بازرسان كار مشروط به داشتن حكم رسمی كارگزینی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی اضافه می‌گردد.


برای مشاهده لیست کامل کتاب های حوادث ناشی از كار (كد ۴۸) کلیک نمایید.

صنایع نفت و پتروشیمی منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ (كد ۴۹)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی پلیمر (كد ۶۶۰)، مهندسی برق (كد ۵۶۷)، مهندسی نفت (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۶۱)، مهندسی شیمی (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۶۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


امور ورزشی (كد ۵۰)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

تربیت بدنی و علوم ورزشی (كلیه گرایش‌ها) (كد ۶۶۳)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مبانی حقوقی ورزش‌های گروهی- مبانی حقوقی ورزش‌های انفرادی- بهداشت محیط‌های ورزشی- مسئولیت‌های قانونی در رخداد آسیب‌های ورزشی – محتوای قراردادهای ورزشی (باشگاهی، ملی و بین‌المللی)- مبانی سلامت بدن (فیزیولوپی ورزشی، تغذیه ورزشی، آناتومی بدن انسان)- وظایف مربیگری (ورزشكاران كودك و نوجوان، ورزشكاران زن، ورزشكاران قهرمان)- نقش‌های ویژه مربیان ورزش در مدارس- رفتار مربی در میدان ورزش و خارج از میدان ورزش- سازماندهی مسابقات ورزشی- سازماندهی مسابقات ورزشی- سازمان‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی- مسئولیت‌های دست‌اندركاران در اعزام‌های ورزشی داخلی و خارجی- نقش والدین در محافظت از ورزشكاران كودك، نوجوان و جوان


امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی (كد ۵۱)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

مهندسی كشتی (كد ۶۶۴)، مهندسی كشتی سازی (كد ۶۶۵)، مهندسی دریایی (كد ۶۶۶)، مهندسی برق (كد ۵۶۷)، الكترونیك و مخابرات دریانی (كد ۶۶۷)، مهندسی معماری و سازه‌های دریایی (كد ۶۶۸)، ناوبری و فرماندهی كشتی علوم دریایی (كد ۶۶۹)، مهندسی عرشه (كد ۶۷۰)، مدیریت و كمیسر دریایی (كد ۶۷۱)، ماشین‌آلات دریایی (كد ۶۷۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


سینما، هنرهای نمایشی، عكاسی،تبلیغات، فضای مجازی (كد ۵۲)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

تئاتر (كد ۶۷۲)، سینما (كد ۶۷۴)، هنرهای نمایشی و هنر (كد ۶۷۵)، تولید سیما (كد ۶۷۶)، سینماتوگرافی (كد ۶۷۷)، عكاسی (كد ۶۷۸)، فیلم و عكاسی (كد ۶۷۹)، طراحی صحنه (كد ۶۸۰)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


فرش (كد ۵۳)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

فرش دستباف (تمام گرایش‌ها) (كد ۶۸۱)، مهندسی نساجی (گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف) (كد ۶۸۲)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

هنرهای سنتی ایران- بافته‌های دستی ایران- هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران- تاریخ هنر فرش ایران و جهان- هنر و تمدن اسلامی- مبانی هنرهای تجسمی- شناخت مواد و مصالح مرتبط با فرش- حفاظت و مرمت فرش، گلیم و كف‌پوش‌ها (زیراندازها)- طراحی نقشه فرش- تجزیه و تحلیل رنگ و نقش در فرش- رنگرزی سنتی و شناختی الیاف- جایگاه اقتصادی فرش در ایران و جهان- هنرمندان مطرح فرش ایران‌


امور اداری و استخدامی منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹ (كد ۵۴)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

حقوق (كد ۵۱۴)، مدیریت (تمام گرایش‌ها به غیر از صنعتی، تكنولوژی، جهانگردی، شهری و پروژه) (كد ۶۸۴)، سایر رشته‌ها (كد ۵۹۸)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه- قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه- قانون صندوق بازنشستگی كشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه- قانون استخدام كشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه*متقاضیان سایر رشته‌ها داشتن ۱۰ سال تمام سابقه تجربی مرتبط الزامیست.


لوازم اداری و خانگی (كد ۵۵)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كلیه رشته‌ها (كد ۶۸۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


ایرانگردی و جهانگردی (كد ۵۶)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كلیه رشته‌ها (كد ۶۸۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

آشنایی با مدیریت جامع گردشگری و برنامه‌ریزی گردشگری- امور مربوط به آژانس‌های مسافرتی و مراكز اقامتی- قوانین، مقررات و معاهدات جهانگردی


امنیت عمومی (كد ۵۷)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كلیه رشته‌ها (كد ۶۸۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

قانون مجازات اسلامی (باب جرایم بر علیه امنیت عمومی)- آیین‌نامه‌های دادرسی كیفری و مدنی (مواد ناظر بر حدود اختیارات و صلاحیت‌های ارجاع امر به كارشناسی)- مسئولیت‌های كیفری و مدنی در حقوق ایران- شیوه‌های تعیین سهم خسارت و ضرر و زیان- نحوه شناخت ادله و امارات و شواهد و قرائن- اصول و مبانی امنیت- اصول مدیریت ایمنی و حوادثسابقه كار می‌بایستی ازسازمان‌های امنیتی و انتظامی باشد


ساعت و جواهرات (كد ۵۸)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كلیه رشته‌ها (كد ۶۸۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

مرتبط با رشته امتحانی


صنایع دستی (كد ۵۹)

کد و عنوان رشته رشته تحصیلی:

كلیه رشته‌ها (كد ۶۸۵)

مباحث و سرفصل‌های آزمون تخصصی:

شناخت آثار هنری و صنایع دستی تمدن‌های جهان (هند، چین، ژاپن، یونان، روم، بین‌النهرین و…)- شناخت آثار هنری و صنایع دستی تمدن‌های اسلامی (ایران، سوریه، مصر، تركیه و…)- تاریخ صنایع دستی كهن و تمدن‌های باستانی ایران- سیر تحولات هنرهای دستی ایران و جهان- میانی و روان شناسی رنگ طرح و نقش- هنرمندان برجسته صنایع دستی در رشته‌های مختلف- شناخت مواد و مصالح- شیوه‌های حفظ و مرمت آثار هنری، صنایع دستی و میراث فرهنگی- شناخت طراحی نقوش هندسی و نقوش كاربردی در هنرهای سنتی- جایگاه صنایع دستی ایران در جهان- تحلیل و مقایسه هنرهای دستی ایران با هنرهای مشابه در كشورهای دیگر- جایگاه اجتماعی و اقتصادی صنایع دستی در ایران

0 نظر در مورد «منابع آزمون کارشناسی رسمی ۱۳۹۹»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *