منابع آزمون نظام مهندسی مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی مکانیک مهر ۱۴۰۲

آزمون نظام مهندسی به منظور اجرای صحیح قوانین ساخت و ساز هرساله در بصورت سراسری توسط وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود. داوطلبان که در یکی از رشته‌های هفتگانه نظام مهندسی عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری می‌توانند در آزمون شرکت کنند. حد نصاب قبولی در این آزمون، ۵۰ درصد است شرط دست یافتن به این مهم تسلط کافی به منابع آزمون است. آزمون نظام مهندسی مکانیک رقابتی نیست؛ به این معنی که هر تعدادی از افراد که موفق به کسب حد نصاب ۵۰ درصد شوند، می‌توانند پروانه نظام‌مهندسی خود را اخذ کنند

در این آزمون، هر سوال از امتیاز یکسانی برخوردار می‌باشد؛ به این معنی که اگر شما یک سوال مبحث دوم را درست جواب دهید و یا یک سوال سخت مفهومی از چهاردهم را درست جواب دهید، نمره و امتیاز یکسانی به شما تعلق می‌گیرد. مانند بسیاری از آزمون‌های تستی دیگر، این آزمون نیز نمره منفی دارد؛ یعنی به ازای ۳ پاسخ نادرست، ۱ پاسخ درست شما از بین می‌رود. آزمون نظام مهندسی کتاب باز است، بنابراین می‌توانید در جلسه آزمون، همه کتاب‌ها و منابعی که نیاز هست را به همراه داشته باشید. همچنین استفاده از ماشین‌حساب در این آزمون، مجاز است.

منابع آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی مکانیک نظارت

۱-قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)

۲-مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)

۳-مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

۴-مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

۵-مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه

۶-مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)

۷-مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۶)

۸-مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۴۰۱)

۹-مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)

۱۰-مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

۱۱-مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)

۱۲-کتاب­‌های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

۱۳-نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۴-نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۵-فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

۱۶-مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*

۱۷-اطلاعات عمومی مهندسی مربوط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی*

۱۸-مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *

بسته‌ها و کتاب‌های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت:

برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت کلیک نمایید.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی

۱-مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

۲-مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

۳-مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه

۴-مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)

۵-مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۶)

۶-مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۴۰۱)

۷-مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)

۸-مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)

۹-مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌­ها (۱۳۹۲)

۱۰-کتاب­‌های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

۱۱-نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۲-نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳-فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

۱۴-مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*

۱۵-اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی*

۱۶-مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

بسته‌ها و کتاب‌های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی:

برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی کلیک نمایید.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا

۱-قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

۲-مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)

۳-مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)

۴-مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)

۵-مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶) دانلود غلط‌نامه

۶-مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)

۷-مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)

۸-مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)- (۱۴۰۱)

۹-مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)

۱۰-مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)

۱۱-مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

۱۲-کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان

۱۳-فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی

۱۴-نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۵-نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۶-نشریه شماره ۴۶۰ – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌مکانیکی ساختمان

۱۷-نشریه شماره ۴۶۱ – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات‌مکانیکی ساختمان

۱۸-مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *

۱۹-اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *

۲۰-مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌ مکانیکی در ساختمان‌ها *

۲۱-قراردادها و شرايط عمومي و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

۲۲-قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار

۲۳-مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزی و كنترل پروژه *

۲۴-ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­‌برداری و نگهداری آنها *

۲۵-مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

بسته‌ها و کتاب‌های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا:

برای مشاهده لیست کامل کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا کلیک نمایید.

در هر سال، دفتر مقررات ملی ساختمان به عنوان مرجع معتبر در حوزه ساخت و ساز، منابع آزمون نظام مهندسی  را اعلام می‌کند. به منظور آمادگی بهتر داوطلبان عزیز، لازم است که از آخرین ویرایش منابع اعلامی توسط دفتر مقررات ملی ساختمان استفاده نمایید.

تعداد سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات آزمون

آزمون نظام مهندسی مکانیک یکی از مهمترین مراحل برای حرفه‌ای شدن در حوزه مهندسی مکانیک است. در این آزمون، دانشجویان باید نشان دهند که آن‌ها دارای دانش و مهارت لازم برای انجام کارهای مرتبط با مهندسی مکانیک هستند. برای همین میزان مهارت شما در جلسه آزمون سنجیده میشود. این آزمون به صورت کتاب باز یا همان open book برگزار می‌شود.


آزمون نظام مهندسی همانند سایر آزمون ها دارای شرایط و ضوابطی است که داوطلب قبل از ثبت نام آزمون نظام مهندسی باید از آنها اطلاع داشته باشد. برای اطلاعات از آزمون، مطالب پیشنهادی را مطالعه کنید.

ثبت نام آزمون نظام مهندسی

شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی 


 شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی مکانیک چیست 

آزمون نظام مهندسی مکانیک دارای دو کد رشته است اصلی و مرتبط است جدا ازاینکه باید داوطلب دارای مدرک معتبر وزرات علوم و تحقیقات مکانیک داشته باشد باید مطابق گرایش مدرک دانشگاهی حد صلاحیت داوطلب مشخص شود.

طبق کمیسیون هم ارزی اگر گرایش مدرک تحصیلی مکانیک – حرارتی و سیالات / مکانیک –سیالات/ لکترومکانیک گرایش مکانیک قبل از سال ۶۰ / مکانیک قبل از سال ۶۰ /تاسیسات حرارتی /تاسیسات حرارتی و برودتي/ تاسیسات تهویه و تبرید/ تاسیسات تهویه مطبوع کد رشته اصلی دریافت می‌کنند.

رشته های که در مدرک تکنولوژی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهريه و تبرید با تأسیسات تبرید و سردخانه) /علمی کاربردی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا تاسیسات تبرید و سردخانه یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات ) /فن آوری (مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – سیالات با تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا مکانیک-جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات تبرید و سردخانه )مکانیک – طراحی جامدات / مهندسی مکانیک (کاربردی) /تکنولوژی مکانیک / مکانیک – طراحی ماشین‌ها /تأسیسات مکانیک – سردخانه /مکانیک- ماشین‌های حرارتی / مکانیک (مکانیک ماشین‌ها) دبیری فنی مکانیک – حرارت / دبیری فنی – جامداتمهندس عملی مکانیکمعادل کارشناسی مکانیک- حرارت و سیالات باشد کد رشته مرتبط دربافت خواهید کرد.

مطالعه بیشتر کمیسیون هم ارزی

نقش نمونه سوالات در قبولی آزمون

بررسی سوالات ادوار گذشته یکی از موارد بسیار مهم در روند قبولی شما به حساب می‌آید. این قسمت به قدری مهم است که سهل‌انگاری در آن، شما را با احتمال بالایی، مردود در آزمون خواهد کرد؛ یکی از واضح‌ترین دلایل برای مهم بودن بررسی سوالات ادوار گذشته، آشنایی با نحوه طرح سوال و نگرش طراحان سوال می‌باشد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم آزمون‌های موجود در کتاب حاضر کاملا بررسی شود. بی شک استفاده از نمونه سوالات سالهای گدشته میتواند از چند جهت برای داوطلب مفید باشد.

۱- محک زدن داوطلب

۲- پی بردن به استراتژی طراحان سوال در ادوار گذشته

۳- مرور دوباره و تسلط بیشتر

مطالعه بیشتر نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

 نحوه مطالعه آزمون نظام مهندسی

یکی از سوالات مهم و اساسی داوطلبان، نحوه مطالعه این آزمون می‌باشد. با توجه به تجربه‌های چندین ساله در این زمینه، نکاتی که مهندسین گرامی باید برای مطالعه این آزمون در نظر بگیرند، در ادامه بیان شده است.

– با توجه به ماهیت آزمون نظام مهندسی که کتاب باز است، نحوه مطالعه شما می‌تواند مانند حالتی باشد که یک موضوع را در روزنامه دنبال می‌کنید. اما یعنی چه؟ دقت کنید وقتی شما یک خبر را در روزنامه دنبال می‌‌کنید، اگر فردای آن روز از شما سوال بپرسند که در رابطه با آن موضوع توضیح بدهید، حتما چیزی برای بیان کردن دارید، هر چند ممکن است اعداد و ارقام آن خبر را فراموش کرده باشید؛ در آزمون نظام مهندسی با توجه به اینکه اکثر سوالات، از متن مباحث و منابع طرح می‌شود، کافیست شما مبحث را بشناسید. تحت یک مثال، این موضوع را برایتان واضح‌تر می‌کنیم:.

– حتما از مواردی که به نظرتان مهم هست و یا از اندوخته‌هایتان در حین مطالعه هست خلاصه‌نویسی داشته باشید. اینکه این خلاصه‌ها چطور ضمیمه کتاب شود، به سلیقه شخصی هر داوطلب بستگی دارد؛ یک داوطلب راحت‌تر است مطالب را هایلایت کند و نکات را در حاشیه مبحث بنویسد و داوطلب دیگری تمایل دارد در برگه‌های مجزا این موارد را یادداشت کند و آن‌ها را به مبحث اضافه کند که باعث شلوغی متن مباحث نشود؛ در کل، خلاصه‌نویسی بسیار اهمیت دارد و وقتی کارآمد خواهد بود که متناسب با خود شما نوشته شده باشد.

کلیدواژه طلایی انتشارات نوآور، یک مکمل آزمونی به حساب می‌آید که بهتر است حتما سر جلسه آزمون با خود به همراه داشته باشید.

– سعی‌ کنید یک استراتژی برای پاسخگویی به سوالات داشته باشید؛ یعنی بهتر است ابتدا به سوالات آسان پاسخ دهید و بعد سوالات متوسط و بعد سوالات سخت. دقت کنید که لازم نیست حتما به همه ۶۰ سوال پاسخ داده شود ولی لازم است به همه‌ی ۶۰ سوال نگاه انداخته شود تا سوالات آسان از دست نرود؛ در کل باید بیان کرد که سر جلسه آزمون، منِ داوطلب برنامه داشته باشم که از کجا پاسخ‌دهی را شروع کنم، چه مباحثی را پاسخ بدهم و از این قبیل سوال‌ها.

دانلود pdf منابع آزمون نظام مهندسی

سخن پایانی

امیدواریم که در این مقاله بتوانیم به بخشی از دغدغه شما داوطلبان عزیز در زمینه آزمون نظام مهندسی مکانیک کمک کنیم. با توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی مکانیک یکی از مهمترین آزمون‌های حوزه مهندسی است، هدف ما در این مقاله ارائه اطلاعاتی است که به شما عزیزان در آماده شدن برای این آزمون کمک کند.

در صورتی که در مورد آزمون نظام مهندسی مکانیک و منابع آن ابهامی دارید، لطفا در قسمت نظرات این مقاله با ما در میان بگذارید. تیم ما سعی خواهد کرد به سوالات شما پاسخ دهد و ابهامات را برطرف کند.

0 نظر در مورد «منابع آزمون نظام مهندسی مکانیک»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.