واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی

مخصوص داوطلبان آزمون 1400:

جهت دریافت پیامک رایگان و لحظه ای تاریخ ثبت نام، منابع و اخبار آزمون نظام مهندسی دوره‌ی بعدی، ضمن انتخاب رشته، تلفن همراه خود را در کادر زیر وارد نمایید:

 

معرفی واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی : 

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی : در این جداول تمام واحد های درسی که برای صدور پراوانه اشتغال در رشته های عمران، معماری، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی لازم است تا گذرانده شود آورده شده است.
بدین ترتیب افرادی که عنوان مدرک دانشگاهی متفاوتی داشته ولی تمامی این واحد ها را پاس کرده باشند مجاز به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مربوطه می باشند.

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی (ساختمان) (کد ۰۴)

ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ ریاضی ۱ ۱۵ مکانیک سیالات ۱
۲ ریاضی ۲ ۱۶ مکانیک سیالات ۲
۳ برنامه‌سازی کامپیوتر ۱۷ آزمایشگاه مکانیک سیالات
۴ شیمی عمومی ۱۸ انتقال حرارت ۱
۵ فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۱۹ کنترل اتوماتیک
۶ فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲۰ توریو ماشین
۷ ریاضی مهندسی ۲۱ آزمایشگاه انتقال حرارت
۸ نقشه‌کشی صنعتی ۱ ۲۲ حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱
۹ استاتیک ۲۳ انتقال حرارت ۲
۱۰ مقاومت مصالح ۱ ۲۴ تاسیسات گازرسانی یا سوخت احتراق
۱۱ علم مواد ۲۵ تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال آب
۱۲ ترمودینامیک ۱ ۲۶ طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه
۱۳ ترمودینامیک ۲ ۲۷ پروژه تخصصی تاسیساتی
۱۴ آزمایشگاه ترمودینامیک


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه‌برداری

ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ ریاضی ۱ ۱۹ نقشه‌برداری ۲
۲ ریاضی ۲ ۲۰ نقشه‌برداری ژئودتیک
۳ معادلات دیفرانسیل ۲۱ نقشه‌برداری مسیر
۴ برنامه‌نویسی کامپیوتر ۲۲ نقشه‌برداری زیرزمینی
۵ نقشه‌برداری و عملیات ۲۳ فتوگرامتری ۱
۶ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ فتوگرامتری ۲
۷ فیزیک ۱ ۲۵ فتوگرامتری ۳
۸ فیزیک ۲ ۲۶ فتوگرامتری ۴
۹ ریاضی مهندسی ۲۷ ژئودزی ۱
۱۰ هندسه دیفرانسیل ۲۸ ژئودزی ۲ و محاسبات
۱۱ تئوری خطاها ۲۹ نجوم ژئودزی
۱۲ سرشکنی ۳۰ ژئودزی فیزیک
۱۳ الکترونیک طولیاب ۳۱ ماهواره‌ای ژئودزی
۱۴ زمین‌شناسی ۳۲ کارتوگرافی اتوماتیک
۱۵ استاتیک و مقاومت مصالح ۳۳ کاداستر ۱
۱۶ راهسازی ۳۴ هیدروگرافی
۱۷ مبانی کارتوگرافی
۱۸ نقشه‌برداری ۱


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران

ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ ریاضی عمومی ۱ ۱۵ سازه‌های بتن آرمه ۲
۲ ریاضی عمومی ۲ ۱۶ پروژه بتن آرمه
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۷ سازه‌های فولادی ۱
۴ رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان ۱۸ سازه‌های فولادی ۲
۵ نقشه‌برداری و عملیات ۱۹ پروژه سازه‌های فولادی
۶ مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ۲۰ زمین‌شناسی مهندسی
۷ تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ۲۱ مکانیک خاک
۸ اصول و مبانی معماری و شهرسازی ۲۲ آزمایشگاه مکانیک خاک
۹ استاتیک ۲۳ مهندسی پی
۱۰ دینامیک ۲۴ روشهای اجرایی ساختمان
۱۱ مقاومت مصالح ۲۵ متره و برآورد پروژه
۱۲ تحلیل سازه‌ها ۱ ۲۶ طراحی معماری
۱۳ تحلیل سازه‌ها ۲ ۲۷ تأسیسات مکانیکی و برقی
۱۴ سازه‌های بتن آرمه ۱ ۲۸ بارگذاری
۲۹ اصول مهندسی زلزله


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ هندسه کاربردی یا هندسه ترسیمی ۱۵ متره و برآورد
۲ بیان معماری ۲ یا تمرین معماری ۱۶ مدیریت و تشکیلات کارگاه
۳ ریاضیات و آمار ۱۷ مصاحل ساختمانی یا شناخت مواد
۴ مقدماتی طراحی معماری ۱ یا ساخت و ارائه ۱ ۱۸ ساختمان ۱ یا عناصر ۱
۵ مقدمات طراحی معماری ۲ یا سخت و ارائه ۲ ۱۹ ساختمان ۲ و گزارش کارگاه یا عناصر ۲
۶ مبانی نظری معماری ۲۰ روستا ۱
۷ آشنایی با معماری جهان ۲۱ طرح معماری ۱
۸ آشنایی با معماری اسلامی ۲۲ طرح معماری ۲
۹ آشنایی با معماری معاصر ۲۳ طرح معماری ۳
۱۰ تأسیسات الکترونیکی و نور و صدا ۲۴ طرح معماری ۴
۱۱ تأسیسات مکانیکی ۲۵ طرح معماری ۵
۱۲ ایستایی ۲۶ طرح فنی
۱۳ مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی ۲۷ طرح نهایی
۱۴ سازه‌های بتنی ۲۸ جمع کل

* برای فارغ‌التحصیلان خارج از کشور تطبیق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضمونا یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته‌ها می‌باشد.


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵) ـ جدول اصلاح شده

ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ فیزیک ۲ (الکتریسیته و مغناطیس) ۱۸ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱
۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱۹ تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
۳ کارگاه عمومی یا رسم فنی ۲۰ بررسی سیستم‌های قدرت ۱
۴ زبان تخصصی ۲۱ مخابرات ۱
۵ نقشه‌کشی صنعتی ۲۲ پروژه کارشناسی
۶ برنامه‌سازی کامپیوتر ۲۳ کارآموزی
۷ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ الکترونیک صنعتی
۸ کارگاه برق ۲۵ حفاظت و رله‌ها یا تکنیک پالس
۹ مدارهای الکتریکی ۱ ۲۶ بررسی سیستم‌های قدرت ۲ یا میکرو پروسورها
۱۰ مدارهای الکتریکی ۲ ۲۷ ماشین‌های الکتریکی ۳ یا فیزیک الکترونیک
۱۱ اندازه‌گیری الکتریکی ۲۸ تأسیسات الکتریکی یا الکترونیک ۳
۱۲ آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار ۲۹ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۲ یا آز الکترونیک ۲
۱۳ الکترومغناطیس ۳۰
۱۴ الکترونیک ۱ ۳۱
۱۵ آزمایشگاه الکترونیک ۱
۱۶ ماشین‌های الکتریکی ۱
۱۷ ماشین‌های الکتریکی ۲

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

196 نظر در مورد «واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • با سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر بابت صببوری در پاسخ دهی به سوالات مهندسین گرامی، لطفا سوال بنده را هم پاسخ دهید
  بنده فارق التحصیل کاردانی مکانیک گرایش نقشه کشی صنعتی هستم در سال ۸۳، و کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی سال ۹۰
  ۷۰ درصد از درسهای جدول تاسیسات مکانیکی رو هم پاس کردم.
  آیا مجاز به شرکت در امتحانات هستم؟
  با تشکر و سپاس

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها مطابق بند زیر : با توجه به عدم مرتبط بودن رشته نقشه کشی صنعتی با رشته های اصلی نظام مهندسی امکان اخذ پرواننه نظام مهندسی با این مدرک وجود ندارد.
   ۳۴. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • امیر حسین می‌گوید:

  با سلام، من فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی ۸۹ هستم و سال ۹۰ ارشد مهندسی برق رو شروع کردم و سال ۹۳ فارغ التحصیل شدم و حدود ۱۵ سال در زمینه برق الکترونیک فعالیت دارم. سوالم این هست که می توانم در آزمون پروانه مهندسی رشته های برق شرکت کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید، با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به دلیل عدم مرتبط بودن رشته کارشناسی هیچ گونه پروانه اشتغال به کار مهندسی به شما تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • با سلام…
  من کاردانی عمران_کارهای عمومی ساختمان دارم و کارشناسی مهندسی عمران_عمران و ارشد عمران سازه میخواستم بدونم برای هر کدوم از صلاحیتهای نطارت ،اجرا و محاسبات محدودیتی دارم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها مشکلی وجود ندارد، می توانید در هر ۳ صلاحیت در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید. موفق باشید.

 • علی احمدیاری می‌گوید:

  سلام وقت بخیرمن کاردانی مکانیک خودرروخوندم ولی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی وبرودتی سال ۹۵گرفتم آیا میتوانم درآزمون نظام مهندسی شرکت کنم دررشته مکانیک تاسیسات اجرا باتشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات هم ارزی رشته ها: با توجه به مرتبط نبودن رشته مکانیک خودرو با رشته های اصلی نظام مهندسی ساختمان شما با مدرک کارشناسی نمی توانید پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید. شما می توانید پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد مکانیک(تبدیل انرژی) و پس از گذشت سنوات ۲ سال در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید. ضمنا اخذ پروانه (اجرا) نیازمند داشتن حداقل پایه ۲ صلاحیت نظارت می باشد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

   پاسخ

 • سلام.من امسال فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون رشته عمران شدم.میخواستم بدونم الان برای مهر محاسبات و طراحی و نظارت میتونم اقدام کنم؟یعنی مدرکمو قبول دارن ؟ درس تاسیسات مکانیکی و برقی هم الان دیدم توی درسایی که پاس کردم قرار نداشت.ولی بقیه درس ها بود.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، شرط لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی گذشت حداقل ۳ سال از تاریخ اخذ مدرک لیسانس می باشد. لازم به ذکر است که بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد. همچنین : به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع
   گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

 • با سلام
  اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته برق-الکترونیک سال ۹۲ هستم و برای ارشد مهندسی برق-قدرت را ادامه دادم. امسال در آزمون تاسیسات برق-طراحی قبول شدم.
  از جدول واحدهای درسی هم ارزی تنها واحد الکترونیک صنعتی را پاس نکرده ام. آیا میتوانم در هر دو زمینه طراحی و نظارت کار کنم؟ واحد الکترونیک صنعتی رو میتونم در دانشگاه پاس کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، یک یا دو درس ایرادی ندارد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مهرشاد می‌گوید:

  سلام
  من کاردانیم رشته طراحی صنعتی رشته مکانیک و کارشناسی علمی کاربردی معماری و الان دارم ارشد معماری میخونم بعد از پایان ارشد مجاز برای آزمون نظام مهندسی طراحی.نظارت.اجرا هستم یا خیر؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی طراحی صنعتی به علت غیر مرتبط بودن با رشته اصلی ،پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.اما شما با داشتن کارشناسی ارشد معماری و پس گذشت دو سال از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد می توانید در صلاحیت های نظارت و اجرا در آزمون نظام مهندسی ساختمان شرکت نمایید. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • محمد قربانی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر
  من ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی دارم میخواستم بدونم میشه تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم یانه
  ممنون از راهنمایی تون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، درصورتی که مدرک لیسانس شما مرتبط با مکانیک باشد می‌توانید در آزمون شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام، من سال ۹۶ از دانشگاه دولتی، رشته ی مکانیک، “بدون گرایش” فارغ التحصیل شده ام.
  ۱۶ واحد از دروس جدول ۰۴ را نگذرانده ام.
  تکلیف چیست؟ میتونم نظارت شرکت کنم یا خیر؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند. همچنین مطابق با مصوبه شماره ۴۰۰/۲۷۵۲۷ به تاريخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ عناوین مندرج در رشته های مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد پیوسته (بدون گرایش)که با عناوین رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ منطبق می باشد، جزء رشته های اصلی ساختمان محسوب می شود.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام. من لیسانس برق-مخابرات دارم از دانشگاه دولتی. فقط۱۱ واحد از دروس ارو پاس نکردم. ببخشید فقط یه سوالی دارم بنده ارشد مخابرات سیستم دارم الان برای تهیه ریز نمرات باید به دانشگاه مقطع کارشناسی ام مراجعه کنم؟ تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ام برای دانشگاه مقطع ارشد ام ارسال شده.باید تاییدش ارو بگیرم؟ممنون.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، برای گرفتن ریز نمرات لیسانس باید به دانشگاه مقطع کارشناسی مراجعه کنید. مدرکتان را لازم است ارائه کنید. جهت اطلاع بیشتر لطفا از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • شایان اشراقی می‌گوید:

  سلام وقتتون بخیر
  برای پروانه نظام اگر درس تاسیسات پاس نکنیم مشکلی داره؟
  حداقل نمره در ریز نمرات برای دروس الزامی بالای ۱۲ است یا ۱۰؟
  ممنون از پاسختون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، لازم ۷۰ درصد واحد های مشخص شده در جدول را پاس کرده باشید. خیر نمره مهم نمی باشد. موفق باشید.

 • سلام و تشکر از پاسخگویی خوبتون.
  بنده مهندسی برق مخابرات خوندم.و در مقطع ارشد برق الکترونیک تموم کردم.میتونم نظارت و طراحی رو همزمان بگیرم. و در ارتقا پایه مشکلی خواهم داشت؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات درصورتی که مخابرات دریایی نباشد مدرکتون می‌توانید هر دو صلاحیت نظارت و طراحی را شرکت کنید. خیر برای ارتقا مشکلی نخواهید داشت. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام من سال۹۶ در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شدم…ولی ۴تا از دروس(انتقال اب…تهویه مطبوع…تبرید وسردخانه…پروژه تاسیساتی نبود) پاس نکردم چطور میتونم در آزمون شرکت کنم؟ایا میتونم در طراحی و نظارت شرکت کنم؟؟؟ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌ برای شرکت در آزمون لازم است بیش از ۷۰ درصد واحدهای مشخص شده را پاس کرده باشید. اما جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • با سلام، من لیسانس عمران – عمران دارم، ۳ سال هم گذشته از اخذ مدرکم، الان میخواستم ثبت نام کنم برای ازمون دیدم در هم ارزی دروس عمران ردیف ۲۸ درس بارگذاری هست که در لیست دروس مدرک من نیست. الان چه کار باید انجام بدم؟

 • با سلام و خسته نباشید از سایت خوبتان شرمنده یک سوال داشتم کاردانی ام در رشته الکتروتکنیک دانشگاه آزاد و کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل ابزار دقیق دانشگاه علمی کاربردی و ارشدم الکترونیک دانشگاه آزاد خوندم تو سیلابس سایت واحدها را چک کردم دروس بررسی سیستم های قدرت – تجزیه تحلیل سیستم – مخابرات – برسی سیستم های قدرت ۲ پاس نکردم ایا نظارت به بنده میدن یا نه با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌ طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • با سلام
  چند تا از واحد های درسی که کمیسیون هم ارزی رشته ها در نظر گرفته در چارت کاردانی و کارشناسی بنده نیست .
  بنده کاردانی الکترو تکنیک (برق صنعتی) و کارشناسی (مهندسی تکنولوژی برق قدت هستم)
  واحد هایی که در چارت ما وجود ندارد شامل( آزمایشگاه فیزیک۲-….اندازه گیری الکتریکی….رسم فنی یا کارگاه عمومی….نقشه کشی صنعتی…..الکترونیک۱و آزمایشگاه الکترونیک ۱ است . و مخابرات ۱) است ..
  چیکار باید کرد ؟؟؟ یعنی به بنده صلاحیت طراحی نخواهند داد؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • با سلام خدمت شما
  در واحد های انتخاب شده کمیسیون هم ارزی رشته ها برای گرفتن پروانه .
  ۴ رشته درسی در چارت چه کاردانی و چه کارشناسی ما نبود .
  چکار میتوان کرد؟؟ یا حق صلاحیت طراحی به بنده نمی دهند؟؟؟
  مدرک کاردانی بنده (الکتروتکنیک) برق صنعتی و کارشناسی بنده نا پیوسته بوده .
  مهندسی تکنولوژی برق قدرت .
  و چهار درس آزمایشگاه فیزیک ۲ کارگاه عمومی و نقشه کشی صنعتی و اندازه گیری الکتریکی را در چارت کارشناسی نداشتیم .
  خواستم بپرسم که بنده آیا قادر به آزمون طراحی و نظارت هستم یا خیر ؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

 • با سلام
  من مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی دارم کاردانی که ارائه دادم کامپیوتر بوده کارشناسی کامپیوتر و حقوق هم دارم،بااین شرایط آیا میتونم پروانه اشتغال وکدنظام مهندسی دریافت کنم ؟
  اگه نمیتونم با گرفتن کاردانی عمران کارم راه میوفته یا حتما باید کارشناسی پیوسته عمران بخونم،واینکه دروسی که معادلسازی میشن تودانشگاه بخاطراز پیش گذروندن موردی ندارن؟
  و اینکه گرفتن مدرک عمران از علمی کاربردی موردی نداره؟
  سپاس فراوان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر به علت غیرمرتبط بودن مدرک کاردانی تان امکان شرکت در آزمون را ندارید تنها درصورتی می توانید دز آزمون شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران باشید که در این صورت می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر.
  بامدرک کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان
  و
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی راهسازی چه آزمونهایی میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران – راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • با سلام
  رشته کارشناسی من مکانیک ماشین آلات کشاورزی بوده و مدرک ارشم رشته مکانیک گرایش سازه و بدنه خودرو بوده است حال آیا من میتوانم در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت یا طراحی شرکت کنم.
  تشکر از سایت عالیتون.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، رشته مکانیک – طراحی ماشینها جزو جدول مصوبات می‌باشد اما در رابطه با مکانیک-ماشین آلات کشاورزی جزو جدول مصوبات نمی باشد. بنابراین جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام بنده کارشناسی ناپیوسته ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی دارم و مدرک کاردانی غیر مرتبط و پس از سوال از نظام متوجه شدم ک نمیتوانم پروانه اشتغال بگیرم و دوباره برای لیسانس کارشناسی پیوسته شرکت کردم و با تطبیق واحد ها واحد های کاردانی هم گذراندم ایا بدون اینکه مدرک کارشناسی پیوسته را به اتمام برسانم میتوانم در ازمون های نظام شرکت کنم و پروانه بگیریم و مبنا مدرک کارشناسی ناپیوسته قرار بگیره ک ۳ سال سنواتم شامل بشه ؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌خیر، سنوات از آخرین مدرک محاسبه می شود لازم است ۳ سال از مدرک کارشناسی تان بگذرد. موفق باشید.

 • با سلام و خسته نباشید. من کارشناسی مکانیک سیالات دارم و کلیه واحدهای موجود در جدول را گذرانده ام اما ارشدم طراحی کاربردی (جامداتی) است.با این شرایط امکان اخذ پروانه طراحی و نظارت وجود دارد؟

 • سلام وقت بخیر
  مدرک کاردانی عمران – کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته عمران – مهندسی تکنولوژی ساختمان همه آزمونها را میتواند شرکت کند؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • یاسر کریمی می‌گوید:

  با سلام
  من دیپلمم و کاردانی ام رو مکانیک خودرو خوندم و کارشناسی هم مکانیک سیالات خوندم و ۸ سال سابقه ی کار در زمینه ی تاسیسات ساختمان دارم آیا میتونم تو آزمون شرکت کنم و راهی وجود داره البته قبل از ایجاد محدودیت های رشته ای عضو نظام مهندسی شدم و دو مرتبه تو آزمون شرکت کردم که قبول نشدم آیا الان میتونم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل:
   ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • با سلام
  من كارداني ماشين آلات صنعتي و كارشناسي ناپيوسته مكانيك سيالات دارم .آيا مي تونم در آزمون شركت كنم و پروانه بگيرم؟ تشكر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، ماشین آلات صنعتی جزو جدول مصوبات نمی باشد. .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • حسن سلیمانی می‌گوید:

  سلام . خسته نباشید . مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی دارم … مدرک کاردانیم غیر مرتبطه ….باید چه مدرکی رو اخذ کنم که بتونم پروانه اشتغال نظام مهندسی رو اخذ کنم ….ارشد تبدیل انرژی هم دانشگاه امیر کبیر قبول شدم ولی اقدام نکردم …ممنون میشم راهنمایی بفرمائید … باید ارشدمو در چه رشته ای بگیرم که برا نظارت مشکلی نداشته باشم …

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، درصورت اخذ ارشد تبدیل انرژی می توانید در آزمون صلاحیت نظارت شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام من رشته کارشناسیم مکانیک سیالاته ولی از دروس تخصصی انتخابی سه تا از دروس را پاس نکردم الان میتونم برای نظام مهندسی مهر طراحی و نظارت مکانیک اقدام کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله می توانید در آزمون شرکت کنید. طبق مصوبات به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد. موفق باشید.

 • ممنونم ازتون که جواب دادید
  ولی آخه چرا اینطوریه ؟!!! چه دلیلی براش ارائه دادند ؟!!!
  فکر کنم اینا بر عکس قانون گذاری کردن . هنرستانی تا دریافت لیسانسشون به طور معمول ۶ سال معماری میخونن اما دوستانی که از رشته های ریاضی میرن ۴ سال وقت میذارن!!! حالا اونایی که با پول میرن دانشگاه های در و پیت آزاد میخونن رو حساب نکنیم .
  خداوکیلی این چه عدالتیه آخه ؟ چرا اینطوریه واقعا ؟

 • درود بر شما عزیزان .
  ببخشید من کمی گیج شدم به خاطر حجم بالای اطلاعات و تبصره ها !
  من هنرستانی بودم . دیپلم و فوق دیپلم رو گرفتم و بعد از قبولی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۰ لیسانسم رو در رشته مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه دولتی هم دریافت کردم . لطف میکنید بهم بگید قضیه این محدودیت های ارتقا پایه چیست و آیا من محدودیتی برای ارتقاهای آتی دارم یا نه ؟
  سپاسگذارم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبات دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند. لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، صلاحیت طراحی برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است. برای نظارت و اجرا محدودیتی ندارید. موفق باشید.

 • با سلام خدمت مدیریت سایت و تشکر از همراهی و پاسخگویی تون
  من رشته کاردانیم پیوسته الکترونیکه لیسانسم مهندسی تکنولوژی ناپیوسته الکترونیکه میخواستم بدونم میتونم با گرفتن مدرک نقشه برداری تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟ واینکه من بعضی از دروس رشته نقشه برداری رو پاس کردم در رشته خودم آیا باید دوباره دروس را پاس کنم ؟ واینکه فرق تکنولوژی با مهندسی چیه؟ واینکه به فرض قبولی در آزمون من تا چه پایه ای میتونم بگیرم؟
  ببخشید طولانی شد ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. بنابراین در رشته برق صلاحیت نظارت می توانید شرکت کنید. برای شرکت در رشته نقشه برداری لازم است دارای مدرک کارشناسی نقشه برداری باشید. برای بررسی دروس لازم است حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدرک کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. درصورتی که گرایش کاردانی یا کارشناسی شما در جدول مرتبط باشد کد مرتبط به شما تعلق می گیرد. درحال حاضر با مدرک الکترونیک می توانید صلاحیت نظارت بدون محدودیت دریافت کنید. موفق باشید.

 • با سلام خدمت مدیریت سایت و تشکر از همراهی و پاسخگویی تون
  من رشته لیسانسم مهندسی مکانیک هست و رشته ارشدم مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی جامدات
  آیا با توجه به اینکه سه چهار تا از دروس مثل سیستم انتقال آب و تبرید رو پاس نکردم میتونم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند. همچنین طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • امیر حسنی می‌گوید:

  سلام
  سه سال پیش با مدرک کارشناسی ناپیوسته کارت عضویت و پروانه نظارت و اجرا با کد مرتبط با مهندسی عمران دریافت کردم
  الانم فارغالتحصیل کارشناسی ارشد عمران زلزله هستم و بیش از دوسال از مدرک ارشدم گذشته،
  سوالی که داشتم
  کارت عضویت و پروانه اشتغالم از کد مرتبط به کد اصلی تبدیل میشه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد. موفق باشید.

 • امیر حسنی می‌گوید:

  سلام؛
  سه سال پیش با مدرک کارشناسی ناپیوسته کارت عضویت و پروانه نظارت و اجرا با کد مرتبط با مهندسی عمران دریافت کردم
  الانم فارغالتحصیل کارشناسی ارشد عمران زلزله هستم و بیش از دوسال از مدرک ارشدم گذشته،
  سوالی که داشتم
  کارت عضویت و پروانه اشتغالم از کد مرتبط به کد اصلی تبدیل میشه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد. موفق باشید.

 • با سلام و خسته نباشید . من کاردانی کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران عمران دارم منتهی بعضی دروس ستاره دار را باهم و بعضی رو نگذروندم و بهم کد مرتبط تعلق گرفته و تو آزمون قبول شدم میخواستم ببینم مشکلی برای دریافت پروانه پیدا میکنم ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر مشکلی پیش نمی آید. طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. موفق باشید.

 • با سلام و عرض خسته نباشید
  من کاردانی الکترونیک آنالوگ،کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق الکترونیک و کارشناسی ارشد برق الکترونیک دارم، در آزمون سال ۹۳ برای طرحی و نظارت تاسیسات برقی قبول شدم و کد اصلی گرفتم، اما حالا که برای ارتقا پایه ۲ اقدام کردم به من کد مرتبط داده اند، لازم به ذکر است من تمام دروس مربوط به کد اصلی را نیز گذرانده ام، ممنون میشوم برای گرفتن کد اصلی منو راهنمایی کنید. با توجه به اینکه بنده پروانه پایه ۳ طراحی و نظارت با کد اصلی داشتم.ممنون.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات:
   دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی مرتبط با رشته مقطع کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت طراحی ونظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند .
   چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی – کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ( تصویر پیوستهای شماره ۱ تا ۵)، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه ۲ دریافت نمایند . لازم به ذکر است منظور از واحد های گذرانیده شده در طول زمان تحصیل ، تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ، قابل قبول نمی باشد.
   درصورتی که با مدرک کارشناسی ارشد برای اخذ پروانه اقدام کرده اید طبق مصوبه .صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد . می توانید کد اصلی دریافت کنید.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام خدمت شما
  من فارغ التحصیل مهندسی مکانیک جامدات(سال ۸۸)و کارشناسی ارشد ساخت و تولید(۹۶) ،،،و الان پایه دو نظارت تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی دارمم،،و میخوام اگه بشه طراحی رو هم بگیرم،خواهشا راهنمایی بفرمایید،چندتا از همکارا گفتن که دانشگاه پیام نور کارشناسی مکانیک بخونم که با تطبیق واحد های که گذراندم فک کنم کلا دو ترم داشته باشم،برای گرفتن مدرک،آیا این امکان پذیر هست؟؟ممنون از شما

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، توجه داشته باشید طبق مصوبات سنوات تحصیلی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرک کارشناسی جدید و یا کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی و یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرک جدید محاسبه می گردد. لطفا جهت اطلاع بیشتر مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشد خودتان را به اداره راه و شهرسازی ببرید تا کارشناسان بتوانند دقیق بگویند که چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام خسته نباشید.ببخشید میشه منو راهنمایی کنید،،من کاردانی معماری خوندم،کارشناسی علمی کاربردی معماری دانشگاه آزاد همدان خوندم،طراحی پایه ۳ دارم و نظارت و اجرا پایه ۲ دارم،،مرتبط با مهندسی معماری تو کارت نظام برام نوشتن و فقط تا پایه دو میتونم داشته باشم و ارتقا ندارم ،،باید چطور پیگیر بشم ک چه دروسی رو باید پاس کرده باشم،چون بعضی از دوستانم تو شهرستان براشون کد اصلی دادن ولی من عضو نظام کرج کد اصلی ندادن،ممنونم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند. لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، صلاحیت طراحی | برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است.دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. بنابراین برای ارتقا نظارت و اجرا مشکلی ندارید. موفق باشید.

 • کیانوش منتظری می‌گوید:

  سلام بنده کارشناسی عمران-عمران دارم منتهی درس بارگذاری پاس نکرده ام..شرکت در در کدام یک از آزمون های نظارت و اجرا و محاسبات برایم مشکل ساز است؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، برای نظارت و اجرا هیچ مشکلی پیش نمیاد اما شاید برای محاسبات محدودیت داشته باشید
   طبق مصوبات:
   دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند .
   به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد .
   ممکنه برای پروانه محاسبات محدودیت ارتقا پایه داشته باشید
   برای اطلاع بیشتر لازم است ریزنمراتتان توسط کمیسیون هم ارزی بررسی شود که مدارکتان را باید حضورا به اداره راه و شهرسازی ببرید اما با توجه به وضعیت کنونی کشور به احتمال زیاد از طریق تماس تلفنی پاسخگو باشند.

 • سلام مهندس وقت بخیر
  ببخشید میشه منو راهنمایی کنید
  من مدرک کارشناسیم مکانیک جامدات الان پروانه نظارت دارم
  میخاستم پروانه طراحی بگیرم اما میگن فقط برای بچه های سیالات .
  میخاستم تطبیق واحد بدم که کارشناسی سیالات بگیرم‌.اما الان دیگه چیزی به اسم‌جامدات و سیالات نیست فقط مهندس مکانیک تعریف شده .چکار باید کنم ؟
  ایا میتونم با مهندسی مکانیک جامدات در دانشگاه های مجاز واحد های مربوط رو پاس کنم که امکان صلاحیت ازمون طراحی رو داشته باشم؟؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .
   طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط مندرج در قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی حداکثر تا پایه دو دریافت نمایند.
   طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند.
   طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ کد رشته و حدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و با رعایت بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و سایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.
   بنابراین توصیه می شود حضورا به اداره نظام شهرتان مراجعه نمایید و مدرک کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام.وقت بخیر.بنده کاردانی علمی و کاربردی معماری و کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساختمان و ارشد مهندسی عمران_ژئوتکنیک خوندم.لطفا وضعیت بنده رو در نوع پروانه بفرمایید.با سپاس

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبات شما می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • حمیدرضا شادکام می‌گوید:

  با سلام
  من فارغ التحصیل سال ۹۵ رشته مکانیک هستم،داخل مدرک من فقط زده مکانیک (بدون گرایش )و یکسری از واحد ها و نگذروندم
  الان میتونم پروانه نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت و اجرا بگیرم؟چکار میتونم بکنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم بگذرانند.
   ه استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد . موفق باشید.

 • باسلام و عرض احترام
  سوالی داشتم که آیا میشود بعنوان مثال برای رشته مهندسی مکانیک در زمینه طراحی درسی را که داخل دانشگاه نگذرانده ایم را بعدا پاس کنیم؟یا حتما بایستی دروس مدنظر را در دانشگاه گذراند؟ باتشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم بگذرانند.
   ه استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد . موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر، من کاردانی تربیت بدنی دارم و کارشناسی عمران اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت هستم من میتونم نظام مهندسی شرکت کنم ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. و طبق جدول رشته کاردانی شما غیر مرتبط بوده و جزو رشته های هفتگانه ساختمان نمی باشد. لطفا جهت اطلاع بیشتر مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را به اداره راه و شهرسازی ببرید تا کارشناسان بتوانند دقیق بگویند که چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • ابوالفضل می‌گوید:

  سلام. من فارغ التحصیل مهندسی شیمی صنایع گاز هستم و سال ۹۳ در آزمون نظام مرتبط با تاسیسات مکانیکی جهت نظارت بر لوله کشی گاز داخلی ساختمان ها قبول شدم. الان پایه ۲ رو دریافت کردم. آیا با همین پروانه و گذروندن دورس هم ارزی میتونم صلاحیت نظارت و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان رو بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر،
   دارندگان مدرک کارشناسی رشته های هفت گانه معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک می توانند در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند.
   کلیه افراد دارای مدرک کارشناسی پیوسته در یکی از رشته‌های هفتگانه مهندسی عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک می‌توانند در کلیه صلاحیتها و دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در برخی صلاحیت‌های رشته‌های مذکور با احتساب سنوات می‌توانند شرکت نمایند،
   شرکت در همه صلاحیت‌های یک رشته به صورت همزمان یا هریک از صلاحیت‌ها به صورت جداگانه امکان پذیر می باشد و هیچ محدودیتی وجود ندارد، درصورت موفقیت در آزمون، آن صلاحیت در پروانه اشتغال بکار درج خواهد شد. لازم به ذکر است برای شرکت در هر صلاحیت باید بصورت جداگانه در آزمون ثبت نام نمایید. موفق باشید.

 • سلام،باتوجه به قانون ارجای کار که دیگه بر عهده مالک ساختمان هست تا ناظر رو انتخاب کنه و نظام مهندسی سهمیه نمیده،آیا دریافت پروانه نظارت فایده داره؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، هنوز نظام مهندسی کار ارجاع می دهد. به طور کلی از مزایای قبولی در آزمون نظام مهندسی و گرفتن پروانه اشتغال بکار (پایه ۳) میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
   الف) ثبت و رتبه‌بندی شرکت مهندسی
   ب) بعد از قبولی و عضویت در سازمان نظام مهندسی هر ساله سهمیه‌ کاری از طرف نظام مهندسی به متقاضی تعلق میگیرد،باید توجه داشت هرچه به پایه‌های بالاتر ارتقاء پیدا کنید سهمیه بیشتر و پروژه‌های بزرگتری بشما ارجاع داده می‌شود.
   ج) چنانچه اشتغال فعلی شما به گونه‌ای باشد که فرصت کار در پروژه‌ها را ندارید می‌توانید سهمیه خود را به شرکت‌های حقوقی معتبر واگذار کرده و مبلغ اجاره سالانه‌‌ای از بابت پروانه خود کسب نمایید.
   د) داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسی علاوه بر مزیت‌های مالی، اعتبار یک مهندس را در دید جامعه مهندسی ارتقاء می‌بخشد.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که تمامی شرایط مربوطه را داشته باشید می توانید در هر ۳ صلاحیت شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام ورودی ۹۲رشته مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
  درس اصول مهندسی زلزله چون اختیاری بود پاس نکردم
  میتونم نظام مهندسی شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، طبق مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد. موفق باشید.

 • سلام بنده کاردانی اقتصادوکارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران درسال۹۴ گرفتم اگر ارشد عمران بگیرم میتونم پروانه نظارت بگیرم درصورت مثبت بودن چندسال باید ازمدرک ارشد بگذرد

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های سازه، زلزله و یا راه و ساختمان پس از گذشت سنوات لازم (۲ سال از مدرک کارشناسی ارشد) می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام اگر کاردانی کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی تکنولوژی ساختمان باشه و طبق واحدهای هم ارزی دو درس پاس نکرده باشم میتوانم محاسبات بگیرم ؟ ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. موفق باشید.

 • سلام بنده کاردانی کارهای عمومی ساختمان میباشد و کارشناسی تکنولوژی ساختمان می باشد ایا بنده میتوانم محاسبات بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می توانید در آزمون نظارت، اجرا و محاسبات شرکت کنید. موفق باشید.

 • من فوق لیسانس عمران _سازه هستم و ۳ سال از فارغ التحصیلیم میگذره ولی به خاطر عدم مطابقت کارشناسیم با رشته های هفت گانه مجبور شدم کارشناسی عمران بخونم بعد از ارشد.
  یعنی در این حالت هم باید ۳ سال صبر کنم؟با توجه به اینکه ارشد عمران دارم و ۳ سال از زمانش گذشته؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد. موفق باشید.

 • با سلام.اگر از تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد ۲ سال گذشته باشه،ولی کارشناسی رو جدیدا تموم کرده باشیم(به خاطر عدم مطابقت رشته کارشناسی قبلی با ارشد مجبورا کارشناسی مرتبطی رو خوندم دوباره)،میتونیم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنیم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر؛
  کاردانی کارهای عمومی ساختمان.
  کارشناسی عمران_راه
  کارشناسی ارشد عمران_زلزله.
  چه ازمونهای مجازم شرکت کنم و با کدمرتبط یا اصلی.؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران – راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. کلیه افراد دارای مدرک کارشناسی پیوسته در یکی از رشته‌های هفتگانه مهندسی عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک می‌توانند در کلیه صلاحیتها و دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در برخی صلاحیت‌های رشته‌های مذکور با احتساب سنوات می‌توانند شرکت نمایند، (این داوطبین باید به بخشنامه‌های کمسیون هم ارزی به آدرس لینک زیر توجه نمایند:)

   https://noavarpub.com/?p=3752

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹ به تاريخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته معماری ، که پس از مطابقت دروس مصوب کمیسیون ، فقط یک درس کسری دارند، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی معماری با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی حداکثر تا پایه سه بدون امکان ارتقاء تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • باسلام.
  کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران_عمران فارغالتحصیل شدم و پروانه مرتبط بامهندسی عمران نظارت و اجرا دارم با کد مرتبط نه اصلی..(مقطع کارشناسی).
  میخواستم مطلع بشم با مقطع کاردانی میتونم نظارت و اجرا شرکت کنم و پروانه نظارت و اجرا بگیرم با کد اصلی .. امکانش هست؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مفاد غیراصولی تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که براساس آن، درجایی که مهندسان حضور دارند، کاردان‌های فنی حق فعالیت ندارند. موفق باشید.

 • باسلام من کاردانی معماری معماری شهری خوندم وکارشناسی معماری معماری.همه واحدهای کمیسیون رو پاس کردم بجز دو درس،چه کاری انجام بدم وتحت چه شرایط پاس کنم.ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی – کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ( تصویر پیوستهای شماره ۱ تا ۵)، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه ۲ دریافت نمایند . لازم به ذکر است منظور از واحد های گذرانیده شده در طول زمان تحصیل ، تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ، قابل قبول نمی باشد. تذکر : مطابق بخشنامه شماره ۴۰۰/د/۶۸۰ مورخ ۲۸/۴/۹۰ فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند ، در صورتیکه کلیه واحدهای مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام لیسانس عمران ابفا دارم ولی نمیتونم کارشناسی ارشد بخونم ایا اول اینکه راهی هست بتونم عضو نظام مهندسی بشم واگر مجبور باشم درس بخونم در زمینه راه وشهرسازی میتونم چه رشتهایی شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.- و طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه و یا عمران – زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سلام من فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران هستم فقط درس زلزله با بارگزاری رو پاس نکردم چون اختیاری بودن میتونم ازمون نظام مهندسی شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام من دانشجوی مهندسی برق هستم میخاستم ببینم مجوز طراحی و نظارت فقد به گرایش قدرت تعلق میگیره گرایش الکترونیک چطور؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سلام وقتتون بخیر
  مدرک لیسانس من مهندسی برق هست و ارشدم رو مهندسی معماری خوندم، آیا شرایطی هست که من بتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. شما می توانید با مدرک کارشناسی خود در آزمون رشته تاسیسات برقی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام و عرض ادب.
  کاردانی کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی مهندسی تکنولوژی راهسازی خوندم.
  کارشناسی ارشد راه و ترابری هم دارم
  نظارت،اجرا ،محاسبات میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. شما می توانید در رشته ترافیک شرکت کنید. درصورتی که مدرک کارشناسی شما عمران-راهسازی باشد می توانید در آزمون نظام رشته عمران هر ۳ صلاحیت را شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام و عرض ادب.
  کاردانی کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی مهندسی تکنولوژی راهسازی خوندم.
  نظارت،اجرا ،محاسبات میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. رشته راهسازی جزو رشته ترافیک می باشد با توجه به ناپیوسته بودن مدرکتان لطفا از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید.

 • سلام، ممنون بابت مطالب خوبتون
  بنده فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بدون گرایش خاصی هستم، چطور میتونم دروس لازم پاس نکردرو بگذرونم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من کاردانی مکانیک خودرو بودم کارشناسی هم خودرو ولی کارشناسی ارشد مکانیک سیالات تبدیل انرژی خوندم
  ایا میتونم با پاس کردن درسهایی که در بالا درج شده مدرک نظارت نظام رو بگیرم؟ البته ۷۰ درصد واحد ها ی بالا رو پاس کردم
  ممنونم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.، خیر متاسفانه، به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳ جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
   طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدركکارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافتنمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مجتبی صابری می‌گوید:

  سلام
  ببخشید من فوق لیسانس مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه تهران هستم که بیش از ۷۰ درصد واحدهامون با مکانیک یکی هست میخواستم بدونم میتونم در آزمون نظام مهندسی مکانیک شرکت کنم؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که مدرک کارشناسی شما یکی از رشته های مرتبط با مکانیک باشد می توانید در آزمون شرکت کنید. موفق باشید.

 • محمدرضا می‌گوید:

  سلام وخسته نباشید،من فارغ التحصیل مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامداتم سوالم اینه که آیامیتونم علاوه برنظارت پروانه ی طراحی روهم بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   خیر، صرفا داشتن مدرک مورد تایید وزارت علوم، کفایت خواهد کرد و معدل و نوع دانشگاه برای این آزمون ملاک نیست.

 • سلام ی سوال داشتم من تمام واحد های مربوط به مکانیک سیالات را پاس کردم جز توربو ماشین میخواستم ببینم میتونم مهر نظام مهندسی رو بگیرم یا نه با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدرک کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ می‌گوید:

  ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ.ﺑﻨﺪﻩ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺮاﺭﺗﻲ و ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ ﺩاﺭﻡ و ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩاﻧﻲ ﺑﻨﺪﻩ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺮاﺭﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻂﺒﻮﻉ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﺎ ﭘﺮﻭاﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سلام ، بنده کارشناسی مهندسی آب ( آبیاری ) زیر شاخه کشاورزی دارم ولی تجربه بالای کاری در زمینه معماری و عمران دارم و همچنین دوره و ورکشاپ های متعدد مربوط به به رشته معماری و عمران در مرکز معماری ایران گذراندم . تعداد زیادی از واحد های دانشگاهی عمران و مهندسی آب مشترک است و آنها رو گذرانده ام اما واحد های مرتبط به بتون خیر .
  آیا راهی برای گرفتن پروانه اشتغال هست ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ۱۳۸۹/۷/۱۲ استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • نگین بهبهانی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر
  ببخشید من دارای مدرک کاردانی نقشه کشی معماری – معماری و کارشناسی ناپیوسته با نام ذکر شده رشته فقط معماری و اینکه نام علمی کاربردی و تکنولوژی در جلو رشته بنده در دانشنامه درج نشده است ، میخواستم ببینم پروانه اشتغال به کار اصلی به من تعلق میگیرد یا مرتبط؟ ، و ضمن اینکه برای ازمون طراحی تا چه پایه ای رو میتونم بگیرم یعنی محدودیت صلاحیت برای ارتقا پایه وجود داره یا اینکه نه ؟ و تمامی مدارک فوق هم از دانشگاه ازاد گرفته ام .
  تشکر از شما

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ درصورتی که مدرک شما علمی کاربردی یا تکنولوژی نباشد کد اصلی به شما تعلق می گیرد و در این صورت محدودیت برای ارتقا پایه ندارید، اما درصورت دارا بودن مدرک علمی کاربردی یا تکنولوژی برای صلاحیت طراحی محدودیت پایه دارید. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سینا کیانی می‌گوید:

  باسلام
  من کاردانی رشته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان دارم و لیسانی مهندسی اجرایی عمران از دانشگاه دولتی دارم،اما به جای درس بارگزاری مقررات ملی ساختمان را پاس کردم،ایا میتونم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟ودر چه صورتی به من پروانه محاسبات تعلق میگیرد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام.خسته نباشد. بنده لیسانس پیوسته مکانیک دانشگاه ملی دارم.گرایش هم نداره یعنی خام هستش. از دروسی هم که گفتین چون اختیاری بودن ۳ تا درس رو پاس نکردم.تکلیف چیه؟
  این دروسی که پاس نکردم اختیاری بودن و مشابه بهشون رو پاس کردم البته.اگه احیانا مشکل داره چی کار میتونم بکنم؟
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۸۹/۱۲/۷ به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدرک کارشناسی خودتون رو ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام
  بنده لیسانس مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی دارم،میخواستم بدونم ایا میتوانم در ازمون تاسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. تنها درصورتی می توانید در آزمون معماری نظام مهندسی شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی در رشته معماری باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. باتوجه به اینکه رشته شما جزو جدول مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ نمی باشد، بایستی مدارک خود را به اداره نظام مهندسی به آدرس زیر برده تا مورد بررسی قرار گیرد.
   یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران.

 • سلام و خسته نباشید
  بنده کارشناسی مهندسی عمران -اب دانشگاه تبریز خوندم همه درس های بالا بجز ماشین های برقی و مکانیکی را خواندم امکان شرکت در آزمون محاسبات را دارم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی عمران – آب و فاضلاب ، عمران – سد و شبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ، با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد

 • من لیسانس عمران هستم و چون بار گذاری اختیاری بود پاس نکردم آیا میتوانم پروانه هر سه صلاحیت نظارت , اجرا و محاسبات را بگیرم?

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که دارای مدرک کارشناسی پیوسته باشید، برای یک درس مشکلی ندارد و شما می توانید در آزمون شرکت کنید.

 • سلام وقتتون بخیر
  بنده دارای مدرک کاردانی نقشه کشی معماری و کارشناسی علمی کاربردی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای باهنر شیراز هستم. در کدام یک از ازمون ها می توانم شرکت کنم و چه نوع پروانه (اصلی یا مرتبط) به من تعلق می گیرد؟ در صورتی که کمیسیون هم ارزی تمامی دروس بنده تایید کنند پروانه اصلی به من تعلق خواهد گرفت؟ با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق جدول مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ و جدول مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵، شما میتوانید در آزمون نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. کد مرتبط به شما تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتون رو ارائه کنید تا کارشناسان بتونن دقیق به شما بگن چه شرایطی دارید.

 • با سلام
  من دارای مدرک کارشناسی عمران – آب دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ( روزانه ) و کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی ( روزانه ) هستم ، آیا می تونم آزمون محاسبات عمران شرکت کنم؟ ( از لیست فوق فقط فولاد۲ ، پروژه فولاد و زلزله رو پاس نکردم ) . با سپاس فراوان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد .جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتون را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند که چه شرایطی دارید.

 • فرجوندی می‌گوید:

  سلام
  باتشکر
  من دارای کاردانی فنی معماری -معماری شهری وکارشناسی معماری -طراحی محیط بیرونی هستم ایا میتوانم در ازمون شرکت کنم

 • سلام.وقت بخیر
  من کاردانی تاسیسات(‌تبرید)و کارشناسی تاسیسات (حرارت و برودت)دارم..دیپلم هم تاسیسات هستم..و سال ۹۶ لیسانس گرفتم و همچنین معافیت تحصیلی دارم و سربازی نرفتم..
  اگه ممکنه راهنمایی کنید که میتونم نظارت و طراحی رو امتحان بدم و همچنین با معافیت تحصیلی امکان پذیر است و اینکه با گذشت دو سال و خورده ای میشود در آزمون شرکت کرد..با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام. ۳ سال باید بگذره. میتونید آزمون شرکت کنید منتها برای دریافت پروانه باید کارت پایان خدمت بگیرید

 • سلام
  من کاردانی صنایع فلزی و کارشناسی ساخت و تولید-جوشکاری دارم با پاس کردن دروس برای هم ارزی امکان کسب پروانه وجود داره؟
  اگر پاسخ خیر هست، اگر ارشد مکانیک بگیرم چطور؟

 • سلام.بنده رشته ام کارشناسی عمران گرایش عمران هست.دروس هم ارزیرشامل حال ما هم میشه یا اینکه محدودیتی وجود نداره؟چون درس بارگذاری و زلزله رو پاس نکردم

 • سلام باتشکرازسایت وراهنمایی شما بنده سوال قبل پرسیدم کاردانی غیرمرتبط دارم وشماجواب دادیدنمیتوانم پروانه اشتغال بگیرم ولی برای رسیدن به پروانه اشتغال سریعترین وبهترین راه کدام هس

 • سلام باعرض خسته نباشیدبنده کاردانی ریاضی وکارشناسی ناپیوسته معماری دارم ازامتحانم قبول شده ام ایامیتوانم پروانه اشتغال بگیرم اگه معادل سازی کنم باکارشناسی پیوسته تاگرفتن مدرک قبولی بنده کم لکن میشه خیلی ممنون

 • باسلام وعرض ادب…بنده کارشناسی تاسیسات مکانیک دارم وازدروس گفته شده کنترل اتوماتیک و توربوماشین رونداشتیم..آیامیتوانم در هردوآزمون طراحی ونظارت شرکت کنم؟

 • سلام خسته نباشید ،
  من کارشناسی برق مخابرات هستم و تمام دروس تخصصی الکنرونیک را اختیاری گذرانده ام ، و دروس این سیلابیس را هم گذرانده ام .
  ایا من میتوانم به جز امضا نظارت حق امضا طراحی را هم دریافت کنم ؟

 • سلام ببخشید من مدرک کارشناسی دارم میگن چون شناخت و مواد پاس نکردم نمی تونم نظام مهندسی امتحان بدم ایا این حرف درسته ؟؟؟

 • با سلام
  من درس بارگذاری رو بدلیل اینکه اختیاری بود نگذراندم ، آیا برای گرفتن پروانه اشتغال طراحی مشکل ایجاد میشود؟

 • سلام.من برای تاسیسات برقی واحد نقشه کشی صنعتی را پاس نکرده ام.می توانم در آزمون طراحی شرکت کنم؟فرق این سیلابس با سیلابسی که درصدی از واحدها را مشخص کرده که باید خوانده شود تا مثلا طراحی گرفت یا نظارت گرفت چیست؟