آموزش نحوه محاسبه حداکثر سطح اشغال مجاز بر اساس ویرایش مبحث سوم

آموزش نحوه محاسبه حداکثر سطح اشغال مجاز

آموزش نحوه محاسبه حداکثر سطح اشغال مجاز بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان سطح اشغال ساختمان متاثر از نوع تصرف و نوع ساختار آن می باشد. جدول صفحه ۴۲ این مبحث حداکثر ارتفاع، سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس نوع تصرف و نوع ساختار تعیین کرده است. لازم به ذکر است که این مقادیر تحت شرایط خاص قابل تغییر می باشد. در خصوص حداکثر سطح اشغال در صورتی که ساختمان دارای شبکه بارنده باشد و یا دارای بر مناسب و عرض گذر مناسب باشد مقادیر ذکر شده در جدول قابل افزایش می باشد. در این فیلم نحوه استخراج ارقام مربوط به مساحت از داخل جدول و همچنین افزایش آن تحت شرایط ذکر شده، شرح داده خواهد شد.

بند های مربوطه در مقررات ملی:

کلیات آموزش نحوه محاسبه حداکثر سطح اشغال مجاز :

ارتفاع و مساحت ساختمان به ساختار و تصرف آن بستگی دارد و به جز موارد استثناء که در تبصره های این بخش بیان شده است، نباید از محدودیتهای ذکر شده در جدول ۳-۴-۲ تجاوز کند.

Aa = At + At.If +At.Is

At= مساحت مجاز کف، مطابق جدول ۳-۴-۲ (متر مربع)

۳-۴-۵-۲ افزایش به دلیل فاصله با ساختمانهای مجاور

هر ساختمان باید برای این نوع افزایش مساحت مجاز، به یک معبر عمومی دسترسی داشته باشد و یا به آن متصل باشد. اگر بیش از ۲۵ درصد از محیط یک ساختمان رو به یک معبر عمومی یا فضای باز با پهنای بیش از ۶ متر باشد، افزایش مساحت مطابق معادله زیر مجاز است:

۳-۴-۵-۳ افزایش به دلیل وجود شبکه بارنده خودکار

آموزش نحوه محاسبه حداکثر سطح اشغال مجاز اگر ساختمان به طور کامل با شبکه بارنده خودکار تأیید شده محافظت شده باشد، مساحت مجاز داده شده در جدول ۳-۴-۲ را میتوان به شرح زیر افزایش داد: برای ساختمانهای دو طبقه و بیشتر:

  • برای ساختمان دو طبقه و بیشتر: ۲۰۰ درصد (۲=Is)
  • برای ساختمانهای یک طبقه: ۳۰۰ درصد (۳=Is)

 

انتشارات نوآور

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *